Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation, Liputusilmoitukset 16 heinäkuuta 2020 at 17.30 UTC+2

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylitti 5%:n liputusrajan 15.7.2020. 

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
5,02% 0,78% 5,80% 591.723.390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
4,69% 0,44% 5,13%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 29 747 108 5,02%
YHTEENSÄ A 29 747 108 5,02%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 3 628 017 0,61%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 991 349 0,16%
YHTEENSÄ B 4 619 366 0,78%
 

Kari Hietanen                                                                 Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat                         Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi