Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Investor AB on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Liputusilmoitukset
  • Pörssitiedote
27 huhtikuuta 2012 klo 14.00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä on saanut tietoonsa, että Investor AB on ostanut 26.4.2012 tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigare AB:n kautta 1.974.000 Wärtsilän osaketta. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisen omistuksen osuus äänimäärästä ylittää nyt 1/5 (20%). Osakekaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp ja Investor AB omistavat yhdessä 40.317.168 osaketta, joka on 20,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.
Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
 

© 2021 Wärtsilä