Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation, Liputusilmoitukset 6 elokuuta 2020 at 16.15 UTC+2

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

 

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 5.8.2020.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
4,99% 0,43% 5,43% 591.723.390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
5,04% 0,43% 5,48%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 29.569.970 4,99%
YHTEENSÄ A 29.569.970 4,99%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 2.366.582 0,39%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 201.531 0,03%
YHTEENSÄ B 2.568.113 0,43%

Kari Hietanen

Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi