Wärtsilän osakesarjojen yhdistämiseen ja suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyviä muutoksia Wärtsilän omistusosuuksissa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 20 maaliskuuta 2008 at 11.30 UTC+2

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus

Wärtsilän 19.3.2008 pidetty yhtiökokous päätti, että yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistetään. Osakelajien yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti A-sarjan osakkeenomistajille. Osakelajien yhdistämisen jälkeen kaikki yhtiön osakkeet tuottavat omistajilleen samat oikeudet ja yhtiöllä on vain yksiäänisiä osakkeita. Osakesarjojen yhdistämisellä ja suunnatulla maksuttomalla osakeannilla on vaikutus yhtiön omistusosuuksiin kun yhdistetyt ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 26.3.2008.

Wärtsilä on saanut tietoonsa seuraavat muutokset omistuksissa, jotka astuvat voimaan kun yhdistetyt osakelajit ja uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin:

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laskee alle 1/5 (20%). Transaktion jälkeen Fiskars Oyj Abp omistaa 901.857 osaketta eli 0,9% Wärtsilän osakkeista ja äänistä ja Avlis AB omistaa 15.944.444 osaketta eli 16,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Näin ollen Fiskars-konserni omistaa yhteensä 16.846.301 osaketta eli 17,1% Wärtsilän osakkeista ja äänistä rekisteröinnin jälkeen.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ylittää 1/20 (5%) osakkeista ja osuus äänistä laskee alle 1/10 (10%). Transaktion jälkeen Varma omistaa 5.130.087 osaketta eli 5,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:n osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laskee alle 1/20 (5%). Transaktion jälkeen Svenska Litteratursällskapet omistaa 1.735.506 osaketta eli 1,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

 

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                              Kari Hietanen
Varatoimitusjohtaja & CFO Johtaja, Lakiasiat ja henkilöstö  

www.wartsila.com