Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation, Liputusilmoitukset 15 toukokuuta 2023 at 16.15 UTC+2

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 12.5.2023. Tämän myötä BlackRock, Inc:n osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,97%, ja sen kokonaisomistus on 5,15%.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

%
osakkeista
ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

4,97% 0,17% 5,15% 591 723 390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
5,00% 0,12% 5,12%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 29 453 936 4,97%
YHTEENSÄ A 29 453 936 4,97%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 704 770 0,11%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 351 644 0,05%
 YHTEENSÄ B 1 056 414 0,17%