Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n omistuksen yhdistämiseen liittyvät muutokset Wärtsilän omistusosuuksissa

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 24 huhtikuuta 2012 at 15.15 UTC+2

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa seuraavat omistusosuuksien muutokset, jotka johtuvat Fiskarsin ja Investorin sopimuksesta yhdistää Wärtsilä-omistuksensa yhdessä omistamaansa yhtiöön.

Fiskars Oyj Abp on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on myynyt 23.4.2012 tytäyhtiönsä Avlis AB:n kautta Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa 3/20 (15%). Osakekaupan jälkeen Avlis AB omistaa 25.641.347 osaketta, joka on 13% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Investor AB on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on ostanut tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigaren kautta 23.4.2012 Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt ylittää 1/20 (5%). Osakekaupan jälkeen Aktiebolaget Navigare omistaa 12.701.821 osaketta, joka on 6,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteinen omistus ylittää 3/20 (15%) ja on osakekaupan jälkeen 38.343.168 osaketta, joka on 19,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Omistusten yhteenlaskemisen perusteena on 24.4.2012 julkistettu järjestely, jolla Fiskars-konserni ja Investor ovat sopineet edellä mainittujen Wärtsilä-omistusten yhdistämisestä yhteiseen yhtiöön ja toimivansa sopimuksen mukaisesti yhteistoimin jo julkistuspäivästä lukien.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja 
Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat