Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation,
  • Liputusilmoitukset
6 huhtikuuta 2020 klo 9.45 E. Europe Standard Time

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus on alittanut 5%:n liputusrajan 2.4.2020. Tämän myötä BlackRock, Inc:n osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,37%, ja sen kokonaisomistus on 4,94%.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
4.37% 0.56% 4.94% 591.723.390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
4,48% 0,52% 5,00%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 25.880.976 4,37%
YHTEENSÄ A 25.880.976 4,37%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 3.159.833 0,53%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 211.241 0,03%
YHTEENSÄ B 3.371.074 0,56%
 

Kari Hietanen                                                     Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat             Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

© 2021 Wärtsilä