Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation, Liputusilmoitukset 26 toukokuuta 2020 at 15.00 UTC+2

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus on saavuttanut 5%:n liputusrajan 25.5.2020. Tämän myötä BlackRock, Inc:n osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,48%, ja sen kokonaisomistus on 5,00%.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
4,48% 0,52% 5,00% 591.723.390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
4,37% 0,56% 4,94%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 26.520.182 4,48%
YHTEENSÄ A 26.520.182 4,48%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 2.812.066 0,47%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 306.809 0,05%
YHTEENSÄ B 3.118.875 0,52%

Kari Hietanen                                                   
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi