Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 29 huhtikuuta 2016 at 10.30 UTC+2

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 27.4.2016 ostanut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä ylittää nyt kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. BlackRock, Inc:in osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu
%-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,05%

0,56%

8,62%

197.241.130

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

5,08%

n/a

5,08%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

15.894.722

 

8,05%

YHTEENSÄ A

15.894.722

8,05%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

1.113.998

0,56%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

8.722

0,00%

YHTEENSÄ B

 

 

 

1.122.720

0,56%

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja