Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Liputusilmoitukset
  • Pörssitiedote
26 elokuuta 2016 klo 14.40 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on myynyt Wärtsilän osakkeita 25.8.2016. Tämän myötä sekä sen omistus osakkeista ja äänistä että sen kokonaisomistus alittavat 5%:n liputusrajan. BlackRock, Inc:in osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,38%

0,14%

8,52%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

8,31%

0,53%

8,84%

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

 

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

16.531.267

 

8,38%

YHTEENSÄ A

16.531.267

8,38%

 

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

 

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

278.417

0,14%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

7.621

0,00%

YHTEENSÄ B

 

 

 

286.038

0,14%

 

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

© 2021 Wärtsilä