Usein kysytyt kysymykset

Wärtsilästä

1. Mitkä ovat Wärtsilän visio, missio, arvot ja strategia?

Lue täältä Wärtsilän visiosta, missiosta, arvoista ja strategiasta.

2. Mitkä ovat Wärtsilän taloudelliset tavoitteet?

Wärtsilän tavoitteena on parantaa tulosta ja luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle. Taloudellisena tavoitteena on tuottaa sijoittajille kilpailukykyinen tuotto, joka saavutetaan kasvavalla ja kannattavalla liiketoiminnalla. Lue täältä lisää Wärtsilän taloudellisista tavoitteista.

3. Mitkä ovat Wärtsilän maantieteellisesti tärkeimmät markkinat?

Wärtsilän asiakkaat ovat hajaantuneet tasaisesti ympäri maailman. Enemmän tietoa Wärtsilän paikallisesta läsnäolosta löydät paikallissivuilta (englanniksi).

4. Mitkä ovat Wärtsilän tärkeimmät asiakassegmentit?
 
Energy-liiketoiminnassa asiakassegmentit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: teollisuus, julkinen sektori ja itsenäiset voimantuottajat. Marine-liiketoiminnassa Wärtsilän tärkeimmät asiakassegmentit ovat laivanrakentajat sekä laivojen omistajat ja käyttäjät.

5. Milloin Wärtsilä perustettiin?

Wärtsilä perustettiin vuonna 1834. Enemmän tietoa Wärtsilän historiasta saat verkkosivustomme Historia-sivulta.

6. Kuinka paljon työntekijöitä Wärtsilällä on?

Wärtsilässä työskentelee noin 17 500 henkilöä 79 maassa ympäri maailman. Lisätietoa Wärtsilässä työskentelemisestä saat verkkosivustomme Rekrytointi-osiosta.

7. Missä sijaitsevat Wärtsilän suurimmat toimitusyksiköt?

Wärtsilän suurimmat toimitusyksiköt sijaitsevat Vaasassa sekä Triestessä, Italiassa. Molemmat yksiköt soveltuvat usean moottorityypin valmistamiseen.

8. Mistä löydän Wärtsilän yhteystiedot?

Yhteystiedot löytyvät täältä.

9. Kuinka paljon Wärtsilä sijoittaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen?

Vuonna 2022 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 241 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia liikevaihdosta.

10. Mitkä ovat Wärtsilän tärkeimmät raaka-aineet?

Wärtsilän tärkeimmät raaka-aineet ovat rauta, teräs, alumiiniseokset, metallit, pronssi, betoni, vesi sekä eri öljyt.

11. Miten Wärtsilään vaikuttaa raaka-aineiden hintamuutokset?

Öljyn hintamuutosten suoranainen vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on melko rajallinen. Öljyn hintavaihtelut vaikuttavat asiakkaan päätöksentekoon vähemmän kuin investointien pitkä taloudellinen käyttöikä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus.

Propulsioliiketoiminta suojaa eri metallien hintariskiä. Nämä riskit ovat pieniä konsernin näkökulmasta. Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus alihankkijoiden toimittamiin osiin. Tätä ei ole erikseen suojattu, mutta vuotuiset sopimukset tasoittavat lyhytaikaisten heilahtelujen vaikutusta.

12. Miten valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat Wärtsilään?

Pääosa Wärtsilän kaupankäynnistä tapahtuu euroissa, ja valuuttakurssien vaihteluiden vaikutukset ovat siten rajalliset. Valuuttapositioita seurataan liiketoimintojen tasolla, ja ne yhdistetään ja suojataan konsernitasolla. Suojaukset kattavat ajanjakson, joka mahdollistaa myyntihintojen ja kustannusten sopeuttamisen uuteen valuuttakurssitasoon. Konsernin tulokseen ja kilpailukykyyn vaikuttavat välillisesti myös pääkilpailijoiden kotivaluutat: USD, GBP, JPY sekä KRW. Koska Wärtsilällä on tytäryhtiöitä euroalueen ulkopuolella, on konsernin oma pääoma alttiina valuuttakurssien vaihteluille.

Wärtsilän osakkeet

1. Missä Wärtsilän osakkeet on listattu?

Wärtsilän osakkeet on listattu Helsingin pörssissä, joka on osa NASDAQ OMX-konsernia.

2. Montako osakesarjaa Wärtsilällä on?

Wärtsilällä on yksi osakesarja. A- ja B-sarjan osakkeet yhdistettiin yhdeksi osakesarjaksi, ja sarjan kaupankäynti alkoi 27.3.2008.

3. Montako osaketta Wärtsilällä on?

Tietoa Wärtsilän osakepääoman kehityksestä.

4. Ketkä ovat Wärtsilän suurimmat osakkeenomistajat?

Vuoden 2022 lopussa Wärtsilän suurimmat osakkeenomistajat olivat Invaw Invest AB, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Kansaneläkelaitos. Päivitetty lista Wärtsilän suurimmista osakkeenomistajista.

5. Mikä on osakkeen tämänhetkinen hinta?

Osakkeen kehitystä ja hintatietoja voi seurata osakemonitoristamme (tiedot julkaistaan 15 minuutin viiveellä).

6. Omistaako johto Wärtsilän osakkeita?

Tietoa johdon omistuksista.

7. Mikä on Wärtsilän osinkopolitiikka?

Wärtsilän tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. Tietoa historiallisista osingoista.

8. Milloin osinko maksetaan?

Osingon maksupäivä vaihtelee vuodesta toiseen. Tietoa osinkopolitiikasta.

Taloudellinen informaatio

1. Mikä on Wärtsilän tilikausi?

Wärtsilän tilikausi on kalenterivuosi: 1.1-31.12.

2. Milloin Wärtsilä julkistaa tuloksensa?

Julkistamispäivämäärät vaihtelevat vuodesta toiseen. IR-kalenterista löydätte taloustietojen tarkat julkistamisajankohdat.

3. Mistä löydän lisätietoja Wärtsilän taloudellisesta tilanteesta?

Websivustomme taloustieto-osiosta sekä Wärtsilän vuosikertomuksista löydätte tietoa taloudellisesta tilanteesta.

Hallinnointi

1. Ketkä kuuluvat Wärtsilän hallitukseen?

Yhtiökokous päätti 9.3.2023 hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mats Rahmström, Tiina Tuomela ja Mika Vehviläinen. Lue lisää hallituksen jäsenistä.

2. Mitkä ovat Wärtsilän hallinnointiperiaatteet?

Lue täältä Wärtsilän hallinnointiperiaatteista.

3. Onko Wärtsilällä johdolle tarkoitettuja kannustinjärjestelmiä?

Lisätietoja Wärtsilän johdon kannustinjärjestelmistä.

4. Ketkä toimivat Wärtsilän tilintarkastajina?

Yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

5. Mistä löydän Wärtsilän yhtiöjärjestyksen?

Wärtsilän yhtiöjärjestys löytyy websivustomme Hallinnointi-osiosta.