Covid-19

Ondanks het Corona-virus is Wärtsilä operationeel. Wärtsilä heeft een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en volgt de laatste richtlijnen van RIVM.

VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. CORONAVIRUS (COVID-19)

Wärtsilä heeft een aantal voorzorgsmaatregelen genomen als reactie op het coronavirus (COVID-19) en volgt de situatie op de voet. De primaire focus van Wärtsilä is om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, klanten en zakenpartners te waarborgen en het risico op verspreiding van het virus te verkleinen. De volgende maatregelen zijn van toepassing op al onze medewerkers, bezoekers en faciliteiten.

De procedures zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten (RIVM) en Wärtsilä Corporation.
(klik hier voor de Engelse versie)

TOEGANG TOT ÉÉN VAN ONZE WERKPLAATSEN OF KANTOREN

Wij ontvangen momenteel zo min mogelijk bezoekers. Mocht er noodzaak zijn om een vestiging te bezoeken dan zal voorafgaand aan het bezoek enig risico ivm besmetting uitgesloten moeten worden. Bekijk onze checklist

Alle ingangen van de vestiging zijn voorzien met instructies om virusoverdracht te voorkomen.

VOORZORGSMAATREGELEN WÄRTSILÄ-MEDEWERKERS

  • Waar mogelijk werken onze medewerkers thuis.
  • Er zijn uitgebreide maatregelen genomen met betrekking tot persoonlijke en on-site hygiëne.
  • Er zijn uitgebreide maatregelen genomen om de fysieke scheiding tussen werknemers op de werkplek in het algemeen te waarborgen.
  • Kantines zijn veelal gesloten.
  • Er zijn strikte beperkingen opgelegd m.b.t. reizen, het ontvangen van bezoekers en fysieke afspraken.

VOORZORGSMAATREGELEN WÄRTSILÄ-MEDEWERKERS OP LOCATIE

  • Medewerkers met gezondheidsklachten worden volgens RIVM-richtlijnen uit voorzorg thuis gehouden.
  • Opdrachten (ook buiten Nederland) worden per geval besproken met inachtineming van de laatst opgedragen richtlijnen. 
  • Medewerkers in het buitenland worden naar Nederland gehaald.
  • Medewerkers zullen het  fysieke (klant)contact zoveel mogelijk beperken tot het noodzakelijke.

CONTINUITEITSPLANNING & ONDERDELENLEVERING

Wärtsilä neemt maatregelen om continuïteit in leveringen en ondersteuning aan al onze klanten te waarborgen. Echter kan de situatie effect hebben op de inzetbaarheid van service engineers, zowel binnen reguliere werktijden als tijdens storingsdienst.

Aangaande onderdelenlevering verwijzen wij graag naar deze brief.

Wärtsilä evalueert en implementeert voortdurend passende risicobeperkende maatregelen.

Snel contact

Algemeen telefoonnummer
T. 088 - 980 2000

Contactgegevens vestigingen in Nederland

Wärtsilä Online Services 
Technical Knowledge, Parts Online, TechRequest, Warranty Online, Field Services & Maintenance planning tool. Zie Log -in of vraag Samantha Moret de mogelijkheden.

Logos homepage