FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Vellykket test av ammoniakk og hydrogen i forbrenningsmotor

  • Pressemelding
14 juli 2021 at 09:00 W. Europe Standard Time

Teknologikonsernet Wärtsilä fortsetter satsingen på karbonfrie løsninger ved å teste fremtidens drivstoff for den marine næringen og energikraftverk. Både ammoniakk og hydrogen blir nå testet som drivstoff i selskapets forbrenningsmotorer.

Ammoniakk og hydrogen inneholder ikke karbon, noe som betyr at forbrenningen i motorene ikke frigjør CO2. Nylig ble det gjennomført fullskala testing av disse drivstoffene i Wärtsilä sitt motorlaboratorium i Vaasa, Finland. Her ønsker man å finne frem til de optimale drivstoff-parameterne for motorene. I et typisk marint laste-scenario var testresultatene svært positive når testmotoren benyttet drivstoff med 70 prosent andel ammoniakk. Testene ble også fullført med suksess i et annet scenario der motoren ble kjørt med ren hydrogen.

Testingen av disse grønne drivstoffene vil fortsette i de kommende årene med mål om å definere de optimale forbrenningsmotorbaserte løsningene for bruk i både skipsmotorer og til bruk i avsidesliggende kraftverk. Dette gjøre det for mulig for disse nærigene å gå over til en karbonfri fremtid med grønt drivstoff innen kort tid.

Wärtsilä forventer å ha et motorkonsept med rent ammoniakkdrivstoff klart i 2023. For kraftverk på land forventer Wärtsilä å ha et motor- og anleggskonsept for ren hydrogendrift klart innen 2025. I energisektoren forventes det at grønn hydrogen vil levere syv prosent av det globale energibehovet innen 2050.

- Dette er en milepæl i Wärtsiläs overgang til fremtidige drivstoff. Samfunnet må investere betydelige beløp i den infrastrukturen som trengs for å utvikle grønn ammoniakk og hydrogen, men disse investeringene krever markedsklare motorer som kan kjøre på drivstoffet når det er lett tilgjengelig. Den marine industrien og energisektoren er på en viktig reise mot karbonfrie løsninger, og drivstoff-fleksibiliteten til motorene som driver disse sektorene er nøkkelen til å muliggjøre denne overgangen, sier Håkan Agnevall som er administrerende direktør i Wärtsilä.

Wärtsilä utvikler også lagrings- og forsyningssystemer for ammoniakk som en del av EU-prosjektet ShipFC. Selskapet har også allerede betydelig erfaring med ammoniakk i forbindelse med arbeidet med å designe lasthåndteringssystemer for skip som frakter flytende petroleumsgass. Blant disse er det mange som også benyttes til transport av ammoniakk. Som en del av Demo2000-prosjektet, finansiert av Forskningsrådet, vil Wärtsilä i tillegg teste ammoniakk i en marin firetakts forbrenningsmotor sammen med kundene Knutsen OAS, Repsol Norge og Equinor ved Sustainable Energy Catapult Center på Stord.

Wärtsilä ønsker å bruke sin kompetanse til å finne bærekraftige og effektive drivstoffstrategier for fremtiden. Selskapets motorer kan per i dag kjøres på naturgass, biogass, syntetisk metan eller hydrogenblandinger med opptil 25 prosent hydrogen. En viktig del av selskapets videre satsing går ut på å gjøre motorene fra Wärtsilä i stand til å gå over til fremtidige drivstoffløsninger, herunder ren ammoniakk og hydrogen.

- Mengden av fornybar energi vokser raskt, noe som er nødvendig for at vi skal kunne nå målene i Parisavtalen. For å klare overgangen til hundre prosent fornybar energiproduksjon innen midten av dette århundret, er det viktig med en betydelig mengde fleksibel balanseringskraft som et supplement for å sikre stabil energiforsyning når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser. Det vil finnes ulike teknologier for å balansere kraften, men forbrenningsmotorer og batterilagring vil være en del av de viktigste løsningene. Ved å utvikle motorer som kan kjøre på grønn ammoniakk og hydrogen, gjør vi det mulig å balansere kraften i nettet gjennom en 100 prosent fornybar prosess. På den måten vil vi bidra med morgendagens energisystemer, sier Håkan Agnevall videre.

- Wärtsilä står samlet bak målet om å begrense klimaendringene til under 2 grader. Utvikling av motorer som kan kjøre på fremtidig drivstoff er et avgjørende virkemiddel for å oppnå dette målet. Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) har satt et mål om å redusere de totale klimagassutslippene fra skipsfart med 50 prosent innen 2050, sammenlignet med 2008-nivået. I tillegg er det satt et mål om å redusere karbonintensiteten i skipsfarten med 40 prosent innen 2030. Dette understreker behovet for rask innføring av eksisterende og nye smarte teknologier. Vår vellykkede motortesting vil hjelpe oss å vurdere den optimale bruken av ulike fremtidige drivstofftyper, sier Mikael Wideskog som er direktør for bærekraftig drivstoff og avkarbonisering ved Wärtsilä Marine Power.

Les mer:

Pressemelding: Wärtsilä gas engines to burn 100% hydrogen

Få mer innsikt gjennom Wärtsiläs artikler:
Fuels of the Future
What role can hydrogen play on the path to a 100% renewable energy future?
Ammonia – fuel for thought in our deep-dive Q&A
Forecasting the fuels of the future
What does an ammonia-ready vessel look like?


© 2021 Wärtsilä