• About banner
    OM

    Wärtsilä i Norge

Om Wärtsilä i Norge

Wärtsilä er en global markedsleder innenfor komplette livsløpsløsninger for kraftforsyning til marine- og energimarkedene. Med fokus på teknologiutvikling og totaleffektivitet øker vi miljøprestasjonen og driftseffektiviteten til våre kunders fartøy og kraftverk. I 2016 hadde Wärtsilä en omsetning på 5 milliarder euro, og ca. 19 000 ansatte. Konsernet har operasjoner på over 200 lokasjoner i nesten 70 land. Wärtsiläs aksjer er notert på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

Wärtsilä har fire datterselskaper i Norge: Wärtsilä Norway AS, Wärtsilä Gas Solutions AS, Wärtsilä Moss AS og Wärtsilä Valmarine AS. Totalt er vi rundt 1000 ansatte som leverer industriledende produkter og løsninger for avanserte fartøy, flytende produksjonsplattformer (FPSOer), boreenheter og til industrien.

Wärtsiläs hovedaktiviteter i Norge er utvikling og salg av fremdriftssystemer, elektro- og automasjonssystemer og navigasjonssystemer for skip og offshoreinstallasjoner til kunder over hele verden. Vi tilbyr også en rekke servicetjenester til norske kunder som operer fartøy og borerigger hjemme eller i utlandet. Videre utvikler og tilbyr vi en rekke miljøløsninger, som for eksempel eksosgassrenseanlegg og miljøombygginger, og vi er ledende innen ulike systemer for gasshåndtering for både marine- og industrisektorene.