• About banner
    OM

    Wärtsilä i Norge

Om Wärtsilä i Norge

Wärtsilä er et finsk industrikonsern som produserer motorer og elektriske anlegg til kraftforsyning til marine- og energimarkedene. Med fokus på utvikling av ny teknologi arbeider vi for å øke både miljøprestasjonene og driftseffektiviteten til våre kunders fartøy og kraftverk.

I 2022 hadde Wärtsilä en omsetning på 5,8 milliarder euro, og ca. 17 500 ansatte på 240 lokasjoner i 79 land. Wärtsiläs aksjer er notert på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

Wärtsilä har fire datterselskaper i Norge: Wärtsilä Norway AS (Bømlo, Stord, Haugesund, Bergen, Asker og Trondheim), Wärtsilä Gas Solutions AS (Asker), Wärtsilä Moss AS (Moss) og Wärtsilä Valmarine AS (Drammen). Totalt er vi rundt 1000 ansatte som leverer industriledende produkter og løsninger for avanserte fartøy, flytende produksjonsplattformer (FPSOer), boreenheter og til øvrig maritim industri.

Wärtsiläs hovedaktiviteter i Norge er utvikling og salg av fremdriftssystemer, elektro- og automasjonssystemer og navigasjonssystemer for skip og offshoreinstallasjoner til kunder over hele verden. Vi tilbyr også en rekke servicetjenester til norske kunder som operer fartøy og borerigger hjemme eller i utlandet. Videre utvikler og tilbyr vi en rekke miljøløsninger, som for eksempel eksosgassrenseanlegg og miljøombygginger, og vi er ledende innen ulike systemer for gasshåndtering for både marine- og industrisektorene.