• Bærekraft

    i Wärtsilä i Norge

Bærekraft

Wärtsilä har en viktig rolle når det gjelder å møte verdens økte energibehov på en bærekraftig måte.

Klimaendringer og mangel på naturressurser fører med seg krav til innovative og kreative løsninger. Som teknologileder er det vårt ansvar å utvikle produkter og løsninger som gjør kundene våre i stand til å drive virksomhetene sine på en mest mulig bærekraftig måte.

Vår tilnærming til bærekraft er basert på tre tilknyttede pilarer: økonomisk ansvar, miljøansvar og sosialt ansvar. Innen disse pilarene er vårt fokus:

  • Økonomisk ansvar: Sikre lønnsomheten.
  • Miljøansvar: Levere produkter og tjenester som reduserer skadelige utslipp.
  • Sosialt ansvar: Sikre ansvarlig forretningsdrift.

Mer informasjon om Wärtsiläs tilnærming til bærekraftig utvikling finner du på vår globale side.