• Energi

    fra Wärtsilä i Norge

Energi

Wärtsilä leder omstillingen til en 100% fornybar framtid. Vi hjelper kundene med å få ut verdien i energiomstilling ved å optimalisere energisystemer og framtidssikre utstyr. Tilbudet vårt består av fleksible kraftverk, styrings- og lagringssystemer for energi, og livsløpstjenester som sørger for økt effektivitet og sikker drift. Wärtsilä har levert 76 GW kraftverkskapasitet i 180 land over hele verden.

Les mer om Wärtsiläs kraftverkløsninger på vår globale side.