• About banner
    OM

    Wärtsilä i Norge

Historien vår

Wärtsilä i Norge har mer enn 120 års erfaring innenfor den maritime industrien.

Begynnelsen

Historien til Wärtsilä i Norge starter ved overgangen til forrige århundre. Martin Haldorsen drev en smie i Rubbestadneset der han produserte landbruksredskap. Transport av folk og utstyr til og fra smien ble vanligvis gjort med seilbåt eller robåt, og disse turene kunne være svært anstrengende. I 1903 konstruerte derfor sønnen til smeden, Haldor A. Haldorsen, en ensynlindret motor med to hestekrefter. Motoren ble umiddelbart installert i en båt og utstyrt med en selvkonstruert vridbar propell. Det første Wichmann propellanlegget (PROPAC) var en realitet, og ble snart en suksess. Markedet var ubegrenset og forretningen vokste raskt.

 Historie_no
Ansatte i 1918 - 1920. Martines Haldorsen (med hatt) forann til venstret. Haldor sitter ved hans høyre side.

 

Viktige milepæler

1903 – Selskapet grunnlagt – første motor produseres
1928 – Første hydraulisk-opererte vridbare propell leveres
1938 – Den første dieselmotoren produseres
1976 – Fabrikkutvidelse. 520 ansatte
1986 – Wärtsilä tar over
1988 – Første Wärtsilä girboks leveres
1991 – Flytedokk med kapasitet på 4,500 tonn kjøpes inn
1995 – Propell nummer 6000 leveres
1998 – Den siste Wichmann motoren leveres
1998 – PROPAC-leveranser passerer 100 enheter per år
2000 – Allianse med John Crane-Lips
2002 – Wärtsilä Propulsion etableres
2006 – Nytt Wärtsilä oppkjøp av Aker Kværner Power & Automation systems, WANO etableres
2007 – De tre Wärtsilä selskapene i Norge integreres til ett selskap
2008 – Wärtsilä kjøper den globale skipsdesigngruppen Vik-Sandvik AS
2008 – Gir nummer 1000 leveres
2008 – Wärtsilä passerer1000 ansatte i Norge
2011 – Wärtsilä kjøper det globale engineeringsselskapet Hamworthy med over 200 ansatte i Norge
2012 – Wärtsilä flytter ut produksjon og sammenstilling av gir og propeller fra Norge til Italia og Kina
2014 – Wärtsilä annonserer oppkjøpet av L-3 Marine Systems International
2017 -  Wärtsilä lanserer den første trådløse laderen til ferga Folgefonn i rutefart for Norled mellom Jektevik, Huglo og Hodnanes
2018 - Wärtsilä gjennomfører det føste automatiske anløpet og overfarten av ferga Folgefonn i rutefart for Norled mellom Jektevik, Huglo og Hodnanes
2022 - Wärtsilä er med og realiserer verdens første fullelktriske hurtigbåt: Medstraum, gjennom EU-prosjektet TrAM, sammen med en rekke lokale partnere, i regi av Maritime  CleanTech
2023 - Wärtsilä, og partnere (Repsol, Equior og Knutsen OAS) fullfører den første langtidstestingen av ammoniakkdrift av en W34 forbrenningsmotor gjennom Demo2000 prosjektet, i Sustainable Energy Catapult senteret på Stord