Tutkimus ja kehitys

Wärtsilä on sitoutunut tukemaan meri- ja energiateollisuuksien ympäristöjalanjäljen minimointia. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) ovat keskeisiä Wärtsilän tulevaisuuden aseman turvaamiseksi. Keskeisiä tutkimus- ja kehitysalueita ovat vaihtoehtoisten, kaupallisesti elinkelpoisten ja ympäristöystävällisten polttoaineiden käytön kehittäminen tulevaisuuden ratkaisuja varten sekä asiakkaiden toimintojen liitettävyyden, tehokkuuden, kestävyyden ja turvallisuuden parantaminen digitaalisten ratkaisujen käyttöä lisäämällä. 

W32_methanol 424x260

Tukeaksemme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen suunnatun teknologian kehittämistä nostimme T&K-investoinnit historiallisesta noin kolmen prosentin keskiarvosta noin neljään prosenttiin liikevaihdosta. Vuonna 2023 investoimme tutkimus- ja kehitystoimintaan 258 miljoonaa euroa, joka on  4,3% liikevaihdosta. Näistä investoinneista valtaosa tähtäsi ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Tutkimus- ja kehitystoimintamme keskittyy edelleen edistyneiden ympäristöteknologioiden ja -ratkaisujen kehittämiseen.

Wärtsilällä on laaja vedyllä ja ammoniakilla toimivien hiilettömien ratkaisujen testiohjelma. Wärtsilän moottoreissa voi jo nyt käyttää biopolttoaineita, metanolia ja vetyseoksia. Vuonna 2023 lanseerasimme maailman ensimmäisen pelkällä ammoniakilla toimivan nelitahtimoottoriratkaisun merenkulun sovelluksiin. Uusi ratkaisu edistää merkittävästi merenkulun kestävyyttä. Lisäsimme valikoimaamme myös neljä uutta metanolilla toimivaa moottoria ja asetimme siten alalle uuden mittapuun tarjoamalla markkinoiden laajimman metanolimoottoreiden valikoiman. Energiamarkkinoille saamme puhtaalla vedyllä toimivan moottori- ja laitoskonseptin valmiiksi vuonna 2025. Valmistelemme merenkulkualan hiilen talteenotto- ja varastointijärjestelmän pilottilaitteiston asennusta vuonna 2024, ja tarkoituksena on lanseerata tuote vuonna 2025.

Teknologisia saavutuksia vuonna 2023

Wärtsilä lanseerasi merenkulun ensimmäisen kaupallisesti saatavilla olevan, ammoniakilla toimivan nelitahtimoottoriratkaisun. Se perustuu Wärtsilä 25 -moottorialustalle ja on merkittävä edistysaskel kohti kestävää merenkulkualaa laivanvarustajien etsiessä vihreämpiä polttoainevaihtoehtoja. 

Wärtsilä 25 ammonia

Wärtsilä lisäsi tuotevalikoimaansa neljä uutta metanolimoottoria ja laajensi näin metanolimoottoritarjoomansa markkinoiden kattavimmaksi. Wärtsilä 32 -metanolimoottorin lisäksi valikoimaa täydentävät Wärtsilä 20, Wärtsilä 31, Wärtsilä 46F ja Wärtsilä 46TS -moottorit, jotka voivat käyttää metanolia polttoaineenaan.

Methanol engine

Wärtsilä lanseerasi uuden, erittäin vähäpäästöisen version jo entuudestaan tehokkaasta Wärtsilä 31DF -moottorista. Kun polttoaineena on nesteytetty maakaasu, uuden version metaanipäästöt 50 %:n kuormituksella ovat jopa 56 % pienemmät ja typen oksidien (NOx) päästöt jopa 86 % pienemmät. Painotetulla keskiarvolla mitaten uusi teknologia vähentää metaanipäästöjä vielä 41 % standardin Wärtsilä 31DF -moottorin päästötasosta, joka on sellaisenaankin jo markkinoiden alhaisin.

Wärtsilä 31DF 1

Wärtsilän menestyksekäs ja erittäin tehokas Wärtsilä 31-dieselmoottori päivitettiin tuottamaan suurempaa tehoa kuin koskaan aiemmin. Päivitetty versio tarjoaa lisääntynyttä tehon ja koon suhdetta samassa fyysisessä tilassa. Wärtsilä 31:llä on suurin teho sylinteriä kohden tämän koon moottoreista. Vähemmän sylintereitä samalla teholla vähentää kokonaiskustannuksia, samalla kun myös huoltokustannukset alenevat.

Wärtsilä 31 diesel 1

Wärtsilä lanseerasi Quantum High Energy -energianvarastointijärjestelmän, jossa on kehittyneet turvallisuusominaisuudet ja parannettu energiatiheys.

Quantum