Tutkimus ja kehitys

Wärtsilä on sitoutunut tukemaan meri- ja energiateollisuuksien ympäristöjalanjäljen minimointia. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) ovat keskeisiä Wärtsilän tulevaisuuden aseman turvaamiseksi. Keskeisiä tutkimus- ja kehitysalueita ovat vaihtoehtoisten, kaupallisesti elinkelpoisten ja ympäristöystävällisten polttoaineiden käytön kehittäminen tulevaisuuden ratkaisuja varten sekä asiakkaiden toimintojen liitettävyyden, tehokkuuden, kestävyyden ja turvallisuuden parantaminen digitaalisten ratkaisujen käyttöä lisäämällä. 

W32_methanol 424x260

Wärtsilä pitää T&K-investointinsa noin 3 prosentissa liikevaihdosta. Vuonna 2022 investoimme T&K-toimintaan 241 miljoonaa euroa, mikä on 4,1 prosenttia liikevaihdosta. Näistä investoinneista valtaosa tähtäsi ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Tutkimus- ja kehitystoimintamme keskittyy edelleen edistyneiden ympäristöteknologioiden ja -ratkaisujen kehittämiseen.

Wärtsilä on käynnistänyt laajan testiohjelman kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilettömiä ratkaisuja. Wärtsilän moottoreissa voi jo nyt käyttää biopolttoaineita, metanolia ja vetyseoksia. Wärtsilä odottaa saavansa puhtaalla vetypolttoaineella toimivan moottori- ja laitoskonseptin energiamarkkinoille vuoteen 2025 mennessä. Merenkulkumarkkinoilla Wärtsilä on jo onnistuneesti testannut laivamoottoria, joka käyttää 70% ammoniakkia sisältävää polttoainetta. Saamme puhtaalla ammoniakkipolttoaineella toimivan moottorikonseptin valmiiksi vuonna 2023 ja puhtaalla vedyllä toimivan moottorikonseptin vuoteen 2025 mennessä. Valmistelemme myös vuosille 2023 ja 2024 pilottiprojekteja tarkoituksenamme tuoda markkinoille merenkulun hiilidioksidipäästöjen talteenottoon (carbon capture, CCS) soveltuvan tuotteen vuonna 2025. 

Vuonna 2022 Wärtsilä avasi uuden teknologiakeskuksen, Sustainable Technology Hubin (STH), Vaasassa. 250 miljoonan euron investointi mahdollistaa meri- ja energiateollisuuden kestävien ratkaisujen ketterän kehittämisen ja tehokkaan tutkimuksen. Joustavat valmistusjärjestelmät, robotiikka ja data ovat keskeisiä STH:n toiminnassa. Olemme edelläkävijöitä kestävien polttoaineiden käyttöönotossa, ja moottorimme toimivat hiilineutraaleilla ja hiilivapailla polttoaineilla. STH on yhteistyön ekosysteemi, joka toimii sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Partner Campuksellamme asiakkaat, kumppanit, korkeakoulut ja muut innovaattorit kehittävät yhdessä ideoita. 

 

Teknologisia saavutuksia vuonna 2022

Wärtsilä esitteli uuden Wärtsilä 32 -moottorin ja saavutti tärkeän virstanpylvään saadessaan tilauksen ensimmäisestä viidestä uuteen alukseen toimitettavasta, metanolilla toimivasta Wärtsilä 32 -moottorista. Uusi metanolipolttoaineen jakelujärjestelmä MethanolPac täydentää kokonaisratkaisua.

W32_methanol 424x260

Modulaarinen Wärtsilä 25-moottori on helposti muunnettavissa käyttämään uusia vähähiilisiä tai hiilettömiä polttoaineita kun niitä tulee saataville. Wärtsilä 25:stä tulee ensimmäinen moottorimme, joka pystyy käyttämään polttoaineena myös ammoniakkia.

Wärtsilä 25 - 424x260

Wärtsilä ja amerikkalaiset kumppanit onnistuivat laatuaan ensimmäisessä voimalaitoksen polttoainetestauksessa jossa käytettiin vetyseosta. Wärtsilän moottori toimitti sähköä verkkoon koko testijakson ajan, mikä teki siitä suurimman jatkuvasti vetyseoksella toimivan polttomoottorin.

Hydrogen 424x260

Wärtsilä 46TSDF-monipolttoainemoottori on käyttökelpoinen alusta hiilineutraaleille biometaanille ja synteettiselle metaanille. Se vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä samalla kun se on helposti jälkiasennettavissa hiilineutraaleihin ja hiilivapaisiin polttoaineisiin, kun niitä tulee saataville.

Wärtsilä 46TS-DF 424x260

Smart Panoramic Edge Camera System (SPECS) -kameraratkaisumme tuottaa täyden 360 asteen tilannekuvan, striimaa sen reaaliajassa suoraan aluksen komentosillalle ja nostaa siten meriturvallisuuden aivan uudelle tasolle. 

Specs 424x260