• BÆREKRAFTIGHET

    i Wärtsilä i Norge

Bærekraftighet

Wärtsilä har en viktig rolle innen det å møte verdens økte energibehov på en bærekraftig måte. Dette er hjørnesteinen i engasjementet vårt for en bærekraftig utvikling.

Klimaendringer og mangel på naturressurser fører med seg krav til innovative og kreative løsninger. Som en teknologileder er det vårt ansvar å utvikle produkter og løsninger som gjør kundene våre i stand til å utvikle virksomhetene sine på en bærekraftig måte.

Vår tilnærming til bærekraftighet er basert på tre tilknyttede pilarer: økonomisk ansvar, miljøansvar og sosialt ansvar. Innen disse pilarene er vårt fokus:

  • Økonomisk ansvar: Sikre lønnsomheten
  • Miljøansvar: Levere produkter og tjenester som reduserer skadelige utslipp
  • Sosialt ansvar: Sikre ansvarlig forretningsdrift.

Mer informasjon om Wärtsiläs tilnærming til bærekraftig utvikling finner du på vår globale side.