Wärtsilän integroidut ratkaisut valittu uuteen syvänmeren ankkurinkäsittely-, hinaus- ja huoltoalusten sarjaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 27 marraskuuta 2014 at 12.00 UTC+2
  • Kuuteen ankkurinkäsittely-, hinaus- ja huoltoalukseen tulee Wärtsilän täysin integroidut ratkaisut

Uusi kuuden ankkurinkäsittely-, hinaus- ja huoltoaluksen sarja, jonka rakentaa Kleven Verft AS Norjassa tanskalaiselle Maersk Supply Services A/S:lle (osa A. P. Møller-Mærsk -yhtymää), sisältää Wärtsilän täysin integroituja ratkaisuja. Sopimukseen sisältyy optio neljästä samaan sarjaan kuuluvasta lisäaluksesta. Sopimus Wärtsilän kanssa allekirjoitettiin marraskuussa.

95-metrisiä aluksia käytetään syvänmeren offshore-öljykenttien toiminnoissa, joissa luotettavuus, turvallisuus ja käytettävyys ovat tärkeimpiä vaatimuksia. Wärtsilä vastaa täydellisestä voimantuotantoratkaisusta, sähkönjakelu- ja hallintajärjestelmästä sekä laivojen automaatio- ja propulsiojärjestelmistä. Kaikki nämä järjestelmät ovat täysin integroituja ja tarjoavat optimaalisen tehon, tehokkuuden, monikäyttöisyyden ja käyttövarmuuden alhaisilla käyttökustannuksilla ja vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Wärtsilä toimittaa lisäksi kattavat projektipalvelut, mukaan lukien projektinhallinnan, suunnittelun, tuen telakalla ja käyttöönoton. Aluksien voimantuotantoratkaisut perustuvat Wärtsilä 32 ja Wärtsilä 20 -generaattorilaitteistojen uusimpiin malleihin.

Sähkö- ja automaatiojärjestelmä rakentuu Wärtsilän käytännössä hyväksi todettuun ja suosittuun sähkö- ja hybridipropulsiosovellusten LLC (Low Loss Concept) -voimanjakelujärjestelmään. Wärtsilän LLC parantaa energiatehokkuutta ja takaa erinomaisen käyttövarmuuden ylivoimaisen järjestelmän käytettävyysasteen myötä. Wärtsilän LLC:n ansiosta aluksilla on korkein mahdollinen ERN (Environmental Regularity Number), eli 99.99.99.99. ERN-luku ilmoittaa aluksen kyvyn säilyttää sijaintinsa ja normaalin toiminnallisuutensa määritetyissä sääolosuhteissa. Wärtsilä on ensimmäinen yritys, joka on saavuttanut näin korkeat ERN-pisteet.

Propulsiojärjestelmä sisältää kaksi Wärtsilän säätösiipipotkuria (CPP), Wärtsilä Airguard tiivisteen ja viisi Wärtsilän keulaohjauspotkuria. Näiden Wärtsilän järjestelmien täydellinen integrointi takaa optimaalisen toimintatehokkuuden ja samalla omistajalle ja telakalle yhden toimittajan aika- ja kustannussäästöedut.

”Kun öljyn- ja kaasunetsintä siirtyy syvempiin vesiin ja yhä haastavampiin olosuhteisiin, painopiste on entistä enemmän tehokkaissa ja luotettavissa aluksissa, joissa on alhaiset käyttökustannukset ja pieni ympäristöjalanjälki. Nämä tarpeet selittävät laajalti sen, miksi Wärtsilän integroidut ratkaisut on valittu näihin aluksiin”, kertoo Magnus Miemois, Wärtsilän laivojen voimaratkaisuista vastaava johtaja.

”Näiden alusten suunnittelussa näkyy tarve turvalliselle toiminnalle sekä luotettavuudelle ja tehokkuudelle. Tästä on esimerkkinä se, että olemme valinneet Wärtsilän täysin integroidun, polttoainetehokkaan ja joustavan propulsiojärjestelmän, joka mahdollistaa tarvitsemamme suorituskyvyn. Tämä integroitavuus takaa hyvän polttoainetaloudellisuuden, alhaiset päästöt ja erinomaisen paikallaanpitokyvyn. Tämä todellakin nostattaa huomattavasti laitteistopaketin arvoa”, toteaa Peter Kragh Jacobsen, Maersk Supply Services A/S:n erikoisprojekteista ja uudisrakennuksista vastaava johtaja.

Kuusi ensimmäistä alusta toimitetaan vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2017 kolmannen neljänneksen välisenä aikana. Jos optio toteutetaan, neljä lisäalusta toimitetaan vuoden 2018 alussa.

Kuva 1
Kuva 2

Kuvateksti (2 kuvaa): Kuuteen ankkurinkäsittely-, hinaus- ja huoltoalukseen tulee Wärtsilän täysin integroidut ratkaisut.

Lisätietoja Wärtsilän Low Loss conceptista ja ERNista:
"Wärtsilä LLC helps achieve highest possible ERN number"

Mediayhteyshenkilöt

Magnus Miemois
Johtaja, laivojen voimaratkaisut, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +358 10 709 1682
magnus.miemois@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4.7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com