Wärtsilän joustava voimantuotantoratkaisu edistää siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön Latinalaisessa Amerikassa

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 27 tammikuuta 2023 at 11.00 UTC+2
  • Wärtsilä 50SG -kaasumoottoreita tehtaalla

Suomenkielinen versio englanninkielisestä tiedotteesta

Teknologiayhtiö Wärtsilä toimittaa moottorit suureen voimalaitokseen Latinalaisessa Amerikassa. Voimalaitos tuottaa aluksi perusvoimaa sähköverkkoon, mutta moottoreiden nopean käynnistyskyvyn ansiosta sitä voidaan jatkossa käyttää tuottamaan tasapainottavaa säätövoimaa, kun uusiutuvan energian osuus järjestelmässä kasvaa. Tilauksen arvo on yli 100 miljoonaa euroa ja se kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan marraskuussa 2022.

Voimalaitokseen tulee 18 Wärtsilä 50SG -kaasumoottoria, joiden yhteisteho on 339 MW. Lämmön talteenotto mahdollistaa yli 350 MW energiantuotannon. Tätä varten asiakas rakentaa laitokseen kombijärjestelmän kolmen höyryturbiinin kokoonpanolle, mikä parantaa entisestään laitoksen joustavuutta ja antaa maksimitehon myös osakuormalla. Voimalaitoksen korkea kokonaistehokkuus vähentää päästöjä, ja Wärtsilän moottoreiden valmius hyödyntää kestäviä polttoaineita niiden tullessa saataville turvaa laitoksen toimivuuden myös tulevaisuudessa.

Wärtsilän kaasumoottorit on suunniteltu toimimaan muutosteknologiana; tarjoamaan luotettavaa perusvoimaa ennen optimaalisinta tilannetta, jossa moottorit tasapainottavat energiajärjestelmää tukemalla uusiutuvan energian tuotantoa.

”Wärtsilä johtaa energiatoimialan siirtymää kohti hiilineutraaliutta, ja tämä tilaus on esimerkki siitä, miten koko sektori voi pitkällä tähtäimellä saavuttaa tämän tavoitteen. Wärtsilä 50SG:n kaltaiset joustavat moottorit voidaan käynnistää ja pysäyttää muutamassa minuutissa, minkä ansiosta ne kykenevät tasapainottamaan uusiutuvan energian vaihtelevaa saatavuutta. Energiajärjestelmien optimoinnin ja toiminnallisen joustavuuden merkitys kasvaa sitä mukaa, kun uusiutuvan energian osuus kasvaa. Wärtsilän moottorit täyttävät kaikki nämä vaatimukset ja vastaavat myös tulevaisuuden haasteisiin”, sanoo Risto Paldanius, Vice President, Americas, Wärtsilä Energy.

Wärtsilän laitteisto toimitetaan nopeutetulla aikataululla vuoden 2023 alussa. Voimalaitoksen kaupallisen toiminnan odotetaan alkavan elokuussa 2024.

Wärtsilä on sitoutunut edistämään vihreää siirtymää koko Latinalaisessa Amerikassa. Tällä hetkellä Wärtsilällä on noin 10,6 GW asennettua kapasiteettia yhteensä 17 Latinalaisen Amerikan valtiossa ja 254 voimalaitoksessa, joissa on yhteensä 1060 moottoria. Yhtiön pitkäaikainen huoltosopimus kattaa tästä kapasiteetista 2,7 GW.

Wärtsilä on mallintanut sähköjärjestelmiä yli 190 alueella ympäri maailman aina Chilestä Kaliforniaan. Mallinnukset osoittavat, että uusiutuvaan energiaan perustuvat teknologiat pystyvät vastaamaan luotettavasti energiankysyntään, kun rinnalla hyödynnetään tasapainottavien moottoreiden ja energian varastoinnin joustavaa kapasiteettia.

Lue lisää englanniksi Wärtsilän tasapainottavista voimalaitosratkaisuista.

Lisätietoja:

Sari Luhanka
Manager, Global Media Relations
Wärtsilä Corporation
Mob: +358 10 709 5774
sari.luhanka@wartsila.com

Jost Ehrnrooth
Marketing & Communications Coordinator
Wärtsilä Energy
Puh: 0400 988622
jost.ehrnrooth@wartsila.com

Kuva: Wärtsilä 50SG -kaasumoottoreita tehtaalla © Wärtsilä

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat. 

Wärtsilä Energy lyhyesti 
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme kumppaneitamme nopeuttamaan siirtymää kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa markkinoiden johtavien teknologioiden ja sähköjärjestelmien mallinnusosaamisemme avulla. Näitä ovat hiilineutraaliuspalvelut, nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 76 GW voimalaitoskapasiteettia ja 110 energian varastointijärjestelmää yhteensä 180 maahan. 
https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com