Wärtsilä sitoutuu hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 26 lokakuuta 2021 at 08.20 UTC+2
  • Wärtsilä sitoutuu kunnianhimoisiin “Set for 30”-ilmastotavoitteisiin.

Teknologiayhtiö Wärtsilä sitoutuu kunnianhimoisiin “Set for 30”-ilmastotavoitteisiin. Wärtsilän tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä:

  • sen oma toiminta on hiilineutraalia, ja
  • sen tuotevalikoima on valmis hiilettömiä polttoaineita varten.

Wärtsilän hiilineutraaliustavoite kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt yhtiön omasta toiminnasta, mukaan lukien tutkimus & kehitys ja moottorien testaus (scope1) sekä ostettu energia (scope2).

Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kommentoi: ”Nämä uudet kunnianhimoiset ”Set for 30”-ilmastotavoitteet osoittavat sitoutumistamme päämääräämme kestävän yhteiskunnan kehittämisestä. Tavoitteemme on tukea asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään siirtyä kohti hiilineutraaliutta, ja siten muokata merenkulku- ja energia-alojen kestävää tulevaisuutta. Tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset, ja näillä aloilla käytettävien moottoreidemme polttoainejoustavuus on keskeinen tekijä muutoksen mahdollistamisessa. Samaan aikaan meidän on myös yhtiönä tehtävä oma osuutemme ja minimoitava ympäristöjalanjälkemme.”

Wärtsilän hiilineutraaliuteen tähtäävät suunnitelmat perustuvat yhtiön tekemään analyysiin, jossa se pyrki tunnistamaan keskeiset toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Työkalupakki sisältää toimenpiteitä kuten energiasäästö, vihreän sähkön ostaminen, polttoaineiden vaihtaminen, yhä tehokkaampien teknologioiden käyttö ja vaikeasti korvattavissa olevien päästöjen kompensointi. Yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma ja aikataulutus ovat työn alla.

Vuosikymmenien ajan Wärtsilä on systemaattisesti keskittynyt energiasäästöihin ja päästöjensä vähentämiseen. Hiilineutraalius vaatii kuitenkin kokonaisvaltaisen lähestymisen: ”Hiilineutraaliustavoitteen asettaminen on välttämätön virstanpylväs jokaiselle yhtiölle. Me olemme yhtiönä valmiita tähän haasteeseen ja ymmärrämme, että nämä tavoitteet ovat ensimmäinen vaihe kohti hiilineutraalia arvoketjua”, sanoo Kari Hietanen, Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja.


Tuotevalikoima, joka on valmis hiilettömiin polttoaineisiin vuoteen 2030 mennessä


Toinen tärkeä ilmastotavoite liittyy Wärtsilän tuotevalikoimaan ja sen valmiuteen käyttää hiilettömiä polttoaineita vuoteen 2030 mennessä. Energia- ja merenkulkusektorit ovat yhä riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Wärtsilän nykyinen valikoima mahdollistaa jo nyt asiakkaidensa siirtymisen hiilineutraalien polttoaineiden, kuten biopolttoaineiden tai synteettisen metaanin, käyttöön. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista hiilineutraaleihin tai hiilettömiin polttoaineisiin tapahtuu vaiheittain. Wärtsilä mahdollistaa tämän siirtymisen tarjoamalla teknologioita, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää ympäristömyötäisempiä polttoaineita, kun niitä on saatavilla.

Heinäkuussa 2021 Wärtsilä käynnisti laajan testiohjelman kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilivapaita ratkaisuja. Wärtsilän polttoaineagnostinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että yhtiö pystyy tukemaan energia- ja merenkulkualoja kehittämällä kestäviä ja tehokkaita tulevaisuuden polttoaineisiin liittyviä strategioita useilla kustannusoptimaalisilla tavoilla.

”Wärtsilä on investoinut paljon tutkimukseen ja kehitykseen, ja pitkän aikavälin tuotekehityksessä olemme keskittyneet polttoainejoustavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. Tämä on luonnollinen askel pyrkimyksessämme muokata merenkulku- ja energia-alojen kasvihuonekaasujen vähentämistä”, sanoo Håkan Agnevall.

Wärtsilä päivitti kestävän kehityksen tavoitteensa vuoden 2021 alussa. Hiilineutraaliuden lisäksi tavoitteet keskittyvät kahteen pitkän aikavälin teemaan: turvallisuuden, monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä aktiivisena ja vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Hiilineutraalius-teemaan liittyvät tavoitteet päivittyvät tänään julkistetuilla sitoumuksilla.

* Scope 1 kattaa suorat kasvihuonekaasupäästöt Wärtsilän omasta toiminnasta, kuten moottoritesteistä, omista ajoneuvoista ja energiantuotannosta.
** Scope 2 kattaa epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt laitoksilta ostamastamme sähkön, lämmityksen tai viilennyksen tuotannosta.


Lue lisää Wärtsilän kestävästä kehityksestä englanniksi täältä https://www.wartsila.com/sustainability

 

Kuvateksti: Wärtsilä sitoutuu kunnianhimoisiin “Set for 30”-ilmastotavoitteisiin.

Lisätietoja:

Atte Palomäki

Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi
Puh: 010 709 5599
media@wartsila.com

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Puh: 010 709 5774
sari.luhanka@wartsila.com


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com