Wärtsilä toimittaa hybridivoimalan ja energian varastointijärjestelmän Yhdysvaltain Neitsytsaarille

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 21 heinäkuuta 2020 at 15.00 UTC+2
  • VIWAPA– Randolph Harley voimalaitoksen laajennusprojekti ja WAPA-2-voimalaitosalue.

Teknologiayhtiö Wärtsilä on tehnyt kokonaistoimitussopimuksen hybridivoimalaitoksen ja energian varastointijärjestelmän toimittamisesta Yhdysvaltojen Neitsytsaarten Water and Power Authoritylle (WAPA), joka on vesihuollosta ja voimantuotannosta vastaava valtionlaitos. Tilauksen neljä moottoria ovat Wärtsilä 32LG -monipolttoainemoottoreita, jossa käytettävä polttoaine on nestemäisessä muodossa. Niiden yhteenlaskettu teho on 36 MW. Tilaukseen kuuluva energian varastointijärjestelmä lisää kapasiteettia 9 MW jopa kahden tunnin ajaksi. Tilaus kirjattiin kesäkuussa 2020

Toimitettavan voimalaitoksen erityispiirteenä on, että Wärtsilä 32LG -monipolttoainemoottori pystyy käyttämään polttoaineenaan nestemäistä propaania (LPG) sekä muita raskaita kaasukondensaatteja. Tämän lisäksi moottoria voidaan käyttää kevyellä polttoöljyllä (light fuel oil, LFO). Samalla hyödynnetään akkuja, mikä mahdollistaa optimoidun energiantuotannon. Energian varastointijärjestelmä käyttää alan viimeisintä kehitystä edustavaa Wärtsilän GEMS -energianhallintajärjestelmää.

Tilattu voimala on ensimmäinen Wärtsilän myymä moottori/hybridivoimala. Kyseessä on ensimmäinen Wärtsilä LG -moottoritilaus ja ensimmäiset moottorit, jotka toimivat sekä nestemäisellä propaanilla että kevyellä polttoöljyllä.

“Wärtsilän voimalaitosratkaisu takaa paljon kaivattua lisäkapasiteettia saaren perusvoiman tuotantoon. Voimalaitoksen ansiosta järjestelmän luotettavuus paranee ja se tarjoaa meille samalla lisää operatiivista joustavuutta. Tämä puolestaan lisää polttoainetehokkuutta ja laskee kustannuksia. Lisäksi voimalaitos vähentää riippuvuutta dieselöljystä ja dieselöljyn käytön ympäristövaikutuksia. Neljä moottorigeneraattoria käyttävät puhtaampaa polttoainetta, millä on suotuisa vaikutus ilmanlaatuun. Maahan, veteen tai ympäröiville alueille ei koidu haittaa,” sanoo Lawrence Kupfer, CEO, USVI Water and Power Authority.

“Wärtsilä LG-moottorien kyky käyttää tehokkaasti nestemäistä kaasua (LPG) ja kevyttä polttoöljyä sekä muita raskaita kaasuja nestemuodossa oli ratkaiseva valintakriteeri tässä projektissa. Hybridiratkaisu myös parantaa operatiivista joustavuutta voimantuotannossa ja sähköverkon vakautta saarella. Tämä projekti on osoitus ainutlaatuisesta teknologiaosaamisestamme moottorivoimalaitoksen ja energian varastoinnin yhdistämisessä. Samalla se kertoo sitoutumisestamme johtaa energiateollisuuden muutosta kohti vähäpäästöisiä järjestelmiä”, sanoo Edmund Phillips, Business Development Manager, Wärtsilä Energy.

Projektin on määrä olla valmis keväällä 2022. Wärtsilä on aeimmin toimittanut WAPAlle pääosin propaanikaasulla toimivan 21 MW voimalaitoksen.

Kuvateksti: VIWAPA– Randolph Harley voimalaitoksen laajennusprojekti ja WAPA-2-voimalaitosalue. Kuva: Wärtsilä.

Lue lisää englanniksi:

Hybrid power plants
Energy storage and optimisation

Lisätietoja:

Edmund Phillips
Business Development Manager
Wärtsilä Energy
Mob: +1 713 492 7390
edmund.phillips@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Manager, Marketing & Communications
Wärtsilä Energy
Mob: +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia voimalaitosratkaisuja ja energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 72 GW, ja toimituksia on tehty 180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy/

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com