Wärtsilän X-Ahead-projektille Business Finlandin rahoitusta hiilineutraalin talouden edistämiseen

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 20 huhtikuuta 2020 at 10.00 UTC+2
  • power-to-x-carbon-neutral-future

Teknologiayhtiö Wärtsilälle on myönnetty miljoona euroa Power-to-X-teknologian tutkimukseen. X-Ahead-projektin tavoitteena on kehittää syvällistä osaamista Suomen hiilineutraalia taloutta edistävän Power-to-X:n teknisistä ja liiketoiminnallisista mahdollisuuksista. Lisäksi projekti tukee Wärtsilän roolia energia-alalla maailman siirtyessä kohti hiilineutraaleja ratkaisuja. Rahoituksen myöntää Business Finland, joka on julkinen toimija ja tarjoaa innovaatiorahoitusta, kansainvälistymispalveluita ja edistää investointeja Suomeen. Power-to-X on kattotermi monenlaisille uusille teknologioille, jotka valmistavat hiilineutraaleja ja uusiutuvia synteettisiä polttoaineita hyödyntämällä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, keräämällä hiilidioksidia ilmasta tai suoraan ilmastopäästöistä ja yhdistämällä sitä vetyyn. Tulevaisuudessa fossiiliset polttoaineet korvataan näillä uusiutuvilla synteettisillä polttoaineilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

X-Ahead-projektissa Wärtsilä rakentaa ja johtaa vahvaa verkostoa, joka koostuu yliopistoista, tutkimusalasta sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka toimivat kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Tavoitteena on kehittää Power-to-X-tutkimuksen ympärille tehokas ekosysteemi, joka pystyy hyödyntämään eri puolilta maailmaa kerättyjä parhaita käytäntöjä.

"Wärtsilä on työskennellyt Power-to-X-konseptin parissa aktiivisesti vuodesta 2018 alkaen, ja näiden vuosien aikana olemme saaneet perusteellisen käsityksen tarvittavasta tekniikasta. Laajennamme nyt tätä osaamistamme X-Ahead-projektilla, jonka avulla voimme parantaa merkittävästi kaikkien niiden prosessien tehokkuutta ja toteuttamismahdollisuuksia, jotka liittyvät Power-to-X-teknologian kehittämiseen. Projekti antaa meille loistavan mahdollisuuden nopeuttaa siirtymistä kohti tulevaisuutta jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa", sanoo Wärtsilän Energy Business -liiketoiminnan Power-to-X-teknologiasta vastaava johtaja Tommi Rintamäki.

“Vahva ekosysteemi, jossa on osallisena Wärtsilän kaltaisia johtavia teollisuusyrityksiä ja innovatiivisia ja ajan vaatimuksiin nopeasti vastaavia suomalaisia yliopistoja, luo erinomaisen pohjan löytää konkreettisia uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Samalla tutkimus luo teollista liiketoimintaa", sanoo Helena Sarén, Business Finlandin Smart Energy Finland –ohjelmasta vastaava johtaja.

Projekti käynnistyy tänä vuonna, ja sen pituus on noin kaksi ja puoli vuotta. Wärtsilän asiantuntemus markkina-analytiikasta tukee tutkimusta ja ohjaa sitä keskittymään lupaavimpiin tapoihin kehittää Power-to-X-teknologiaa. X-Ahead antaa myös arvokasta tietoa synteettisten polttoaineiden tuotantoon liittyvistä mahdollisuuksista ja lisää alan työpaikkoja.

Lue lisää:
Power-to-X on Wärtsilä web site 

Aiheeseen liittyviä lehdistötiedotteita:
Wärtsilä, LUT University and Nebraska Public Power District to develop business case for alternative fuels
Carbon Recycling International wins Wärtsilä SparkUp Challenge for Power-to-X start-ups
Wärtsilä ja Q Power solmivat strategisen yhteistyösopimuksen uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseksi
Wärtsilä jatkaa investointejaan kohti 100 % uusiutuvan energian käyttöä antamalla startup-rahoitusta Soletair Power Oy:lle


Kuvateksti: Ilmastonmuutosta voidaan hillitä kierrättämällä talteenotettua hiilidioksidia

Lisätietoja:

Tommi Rintamäki
Senior Manager, Power-to-X
Wärtsilä Energy Business
Puh.
+358 40 5820259
tommi.rintamäki@wartsila.com  

Mirja-Maija Santala
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy Business
Puh: +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä Energy Business lyhyesti
Wärtsilä Energy Business johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia voimalaitosratkaisuja ja energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 72 GW, ja toimituksia on tehty 180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy/

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com