Wärtsilä jatkaa investointejaan kohti 100 % uusiutuvan energian käyttöä antamalla startup-rahoitusta Soletair Power Oy:lle

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 15 huhtikuuta 2019 at 12.00 UTC+2
  • Soletair

Teknologiayhtiö Wärtsilä antaa 500 000 euron startup-rahoituksen suomalaiselle Power-to-X -alan startup-yritykselle Soletair Power Oy:lle. Soletair Power on kehittänyt ainutlaatuisen konseptin, jonka avulla voidaan tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta rakennusten sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista (CO2). Samalla sisäilman laatu paranee. Soletair Powerin konsepti on tärkeä askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja se tukee Wärtsilän strategiaa johtaa energiateollisuuden muutosta kohti tulevaisuutta, jossa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

”Energiajärjestelmien integraattorina Wärtsilä suunnittelee, optimoi ja rakentaa vaativia energiajärjestelmiä ja tuottaa niihin liittyviä palveluja. Tämä tekee asiakkaillemme mahdolliseksi tuottaa energiaa tuleville sukupolville kestävän kehityksen mukaisesti. Onnistuaksemme tässä rakennamme strategisia kumppanuuksia, innovoimme startup-yritysten kanssa ja rekrytoimme aktiivisesti uusia osaajia, jotka vahvistavat ja tukevat osaamistamme uusilla liiketoiminta-alueilla. Sijoituksemme Soletair Powerin ratkaisuun on konkreettinen esimerkki tästä ja se vie meidät askeleen lähemmäksi sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa tulevaisudessa”, kommentoi Wärtsilän energialiiketoiminnan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Matti Rautkivi.

Soletair Powerin ratkaisu kerää hiilidioksidia ilmasta ja vetyä voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä. Nämä komponentit yhdistetään katalyyttisen synteesin avulla hiilivedyiksi, joita voidaan käyttää synteettisenä polttoaineena. Soletair Powerin konsepti on Wärtsilälle merkityksellinen, ja yhtiö tukee sen globaalia kehitystä ja kaupallistamista.

“Soletair Powerin ratkaisu on merkittävä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. On hienoa tuoda tämä ratkaisu markkinoille yhdessä globaalina teknologiajohtajana ja innovaattorina tunnetun Wärtsilän kanssa“, lisää Soletair Powerin vastavalittu toimitusjohtaja Petri Laakso.

Wärtsilän Smart Energy -visio perustuu energiateollisuuden kehittämiseen kohti kestävää tulevaisuutta. Vision toteutuminen edellyttää uusiutuvan energian tuotannon maksimointia, mikä voidaan toteuttaa integroimalla joustavia energiantuotantoratkaisuja vaihtelevasti saatavilla olevaan uusiutuvaan energiaan. Sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa käyttävässä maailmassa suurin osa tuotetusta energiasta tulee aurinko- ja tuulivoimasta. Tarvittava joustavuus operoinnissa saadaan käyttämällä joustavia kaasuvoimalaitoksia, jotka toimivat synteettisillä uusiutuvilla polttoaineilla, sekä hyödyntämällä yhä enemmän energian varastointiteknologiaa ja optimoimalla nykyisten järjestelmien elinkaari.

Kuvateksti: Talous- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Anja Frada, Wärtsilä Energy Business, ja Soletair Power Oy:n osakas Ari Piispanen allekirjoittivat yhtiöiden välisen sopimuksen startup-rahoituksesta 12.4.2019.

Lisätietoja Soletair Power Oy:sta:
www.soletairpower.fi (englanniksi)

Aiemmin julkaistua:
Wärtsilä is in search of start-ups with Power-to-X technology to join SparkUp Challenge

Wärtsilä SparkUp Challenge –konseptin tarkoituksena on löytää start up- ja scale-up -kasvuyrityksiä, joiden innovaatiot ja liiketoimintaideat luovat pohjan tulevaisuuden yhteistyölle ja yhteiskehittelylle Wärtsilän Smart Marine ja Smart Energy -visioiden mukaisesti. 

Lisätietoja:

Matti Rautkivi
Strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja
Wärtsilä Energy Business
Puh: 040 480 37 43
matti.rautkivi@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy Business
Puh: 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com/fi 

Wärtsilä Energy Business lyhyesti
Wärtsilä Energy Business johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Energiajärjestelmien integraattorina suunnittelemme ja rakennamme optimaalisia energiajärjestelmiä tulevia sukupolvia varten. Wärtsilän ratkaisut ovat joustavia, mikä mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön ja varmistaa voimajärjestelmien luotettavuuden. Tarjontaamme sisältyvät joustavat moottorikäyttöiset voimalaitokset, mukaanluettuna nestemäisten kaasujen ratkaisut, hybridiaurinkovoimalat sekä energianhallintajärjestelmät ja energian varastointi- ja integrointiratkaisut. Tuemme asiakkaiden laitoksia koko elinkaaren ajan tarjoamalla palveluja, jotka varmistavat entistä paremman tehokkuuden ja varman suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 70 GW, ja toimituksia on tehty 177 maahan.
www.wartsila.com/energy  

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat.