Wärtsilälle aloituslupa ensimmäisen LNG-terminaalin rakentamiseen

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 19 joulukuuta 2014 at 12.00 UTC+2
  • Wärtsilälle aloituslupa ensimmäisen LNG-terminaalin rakentamiseen

Wärtsilä on saanut Manga LNG Oy:ltä aloitusluvan nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaaliprojektin aloittamiseen Torniossa. Wärtsilä käynnistää rakennustyöt Tornion sataman läheisyydessä sijaitsevalla työmaalla tammikuussa 2015. Manga LNG Oy on yhteisyritys, jonka omistavat Outokumpu-konserni, Svenskt Stål AB (SSAB), Skangass ja EPV Energy Ltd.

Wärtsilä julkisti projektin tammikuussa 2014. Tilaus, jonka arvo on noin 100 miljoonaa euroa, kirjataan Wärtsilän tilauskertymään joulukuulle 2014.

Tämä on ensimmäinen Wärtsilän toimittama LNG-tuontiterminaali. Avaimet käteen -toimitus sisältää täydellisen purku-, varastointi- ja uudelleenkaasutuslaitteiston nesteytetylle maakaasulle. Rakennettavan LNG-säiliön kapasiteetti on 50 000 kuutiometriä. Osapuolet allekirjoittivat myös 10-vuotisen ylläpitosopimuksen. Ensimmäinen LNG-terminaalin ylläpitosopimus täydentää Wärtsilän huoltopalvelujen tarjontaa ja kokemusta monipolttoaine- sekä kaasumoottoreiden ja niihin liittyvien laitteistojen alalla.

"Maailma siirtyy käyttämään maakaasua, ja meidän ansiostamme sitä voi hyödyntää uusissa paikoissa. Ainutlaatuisen avaimet käteen tuotteemme avulla olemme valmiit ottamaan johtavan roolin LNG-järjestelmien kokonaisratkaisuissa", sanoo Tore Björkman, Wärtsilä Power Plants liiketoiminnan LNG-ratkaisuista ja ydinvoimaloiden varajärjestelmistä vastaava johtaja.

Lisätietoa aiheesta on englanninkielisessä lehdistötiedotteessa.

Linkki Wärtsilän lehdistötiedotteeseen 10.1.2014

Lataa kuva

Lisätietoja:

Tore Björkman
Johtaja, LNG- ja ydinvoimajärjestelmät
Wärtsilä Power Plants
Puh. +358 10 709 2915
tore.bjorkman@wartsila.com

Jussi Laitinen
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Power Plants
Puh. +358 50 4042006
jussi.laitinen_external@wartsila.com

Wärtsilä Power Plants lyhyesti
Wärtsilä Power Plants on johtava joustavien voimalaitosten toimittaja globaalin energiantuotannon markkinoilla. Tarjoamme ratkaisuja perusvoimantuotantoon, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormitushuippujen tasaamiseen, teollisuuden omaan energiantuotantoon sekä öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin. Wärtsilä Power Plants toimittaa myös LNG-terminaaleja ja jakelujärjestelmiä. Vuoteen 2014 mennessä Wärtsilä on toimittanut noin 56 GW:n edestä voimalaitoksia 170 maahan ympäri maailman.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com