Wärtsilälle sopimus LNG-terminaalin toimittamisesta Tornioon

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 10 tammikuuta 2014 at 11.00 UTC+2
  • LNG-terminal in Tornio, Finland

Wärtsilä on allekirjoittanut avaimet käteen -sopimuksen LNG-terminaalin toimittamisesta Tornioon (LNG, liquefied natural gas eli nesteytetty maakaasu). Sopimuksen arvo on noin 100 miljoonaa euroa, ja se on tehty Manga LNG Oy:n kanssa, joka on Outokumpu Oyj:n, Ruukki Metals Oy:n, Gasum Oy:n ja EPV Energia Oy:n yhteisyritys. Sopimus on ehdollinen ja sen toteutuminen on riippuvainen investointituesta sekä Manga LNG Oy:n sopimuksista muiden osapuolten kuten kaasuntoimittajien kanssa.

Maakaasun pääkäyttäjä on Outokummun Tornion terästehdas. Lisäksi LNG-terminaali palvelee laajasti alueen teollisuutta, kaivoksia ja muita kaasun käyttäjiä. Tulevaisuudessa terminaali voi toimittaa nesteytettyä maakaasua myös laivoihin, muun muassa uudelle jäänmurtajalle, joka on suunnitteilla Tornion ja Perämeren alueen liikenteeseen.

”Tornio Manga LNG -terminaali on osa pitkän aikavälin investointiohjelmaa infrastruktruurin kehittämiseksi. Terminaali palvelee meri- ja maakuljetusyhtiöitä, sähkön ja lämmön tuottajia sekä muita teollisuus- ja kaivosyhtiöitä Pohjois-Euroopassa. Arvostamme Wärtsilää yhteistyökumppanina, jonka osaaminen ja kokemus tuovat lisäarvoa hankkeeseen”, sanoo Manga LNG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Erkkilä.

”Tämä on suuri ja erittäin tärkeä hanke. Wärtsilä Power Plantsin valinta uuden LNG-terminaalin suunnittelijaksi, toimittajaksi ja rakentajaksi on tunnustus asiantuntemuksestamme ja kokemuksestamme avaimet käteen -hankkeiden toimittajana, LNG:n käytössä polttoaineena ja sen käsittelyjärjestelmissä. Terminaali tarjoaa Perämeren alueen teollisille asiakkaille mahdollisuuden käyttää tätä puhdasta ja hinnaltaan kilpailukykyistä polttoainetta, mikä entisestään edistää ja lisää maakaasun käyttöä polttoaineena”, toteaa Wärtsilä Power Plantsin johtaja Vesa Riihimäki.

Wärtsilä laajentaa strategiaansa LNG-arvoketjussa

Wärtsilä on kaasumoottoriteknologian markkinajohtaja ja yhtiö on tunnettu myös laajasta kaasunkäsittelyjärjestelmien valikoimasta. Tornion Manga LNG -terminaali on Wärtsilän ensimmäinen hanke, jossa yhdistyvät Wärtsilä Power Plantsin vahva projektitoimitusosaaminen ja alallaan johtava kaasunkäsittelyteknologia, mikä mahdollistaa LNG-terminaalien toimittamisen avaimet käteen -periaatteella. Nesteytetyn maakaasun odotetaan korvaavan öljyä ja muita polttoaineita maailmanlaajuisesti ja Wärtsilä arvioi keskisuurten LNG-jakelujärjestelmien markkinapotentiaalin olevan merkittävä. Wärtsilän johtava LNG-teknologia, laivasuunnittelu, kaasukäyttöiset laivapropulsiojärjestelmät ja voimalaitokset luovat yhtiölle johtavan aseman LNG-jakelujärjestelmissä.

Lisätietoa Manga LNG-terminaalista

Havainnekuva Manga LNG – terminaalista

Lisätietoja:
Vesa Riihimäki
Johtaja, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
vesa.riihimaki@wartsila.com
Puh: 010 7092964

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
atte.palomaki@wartsila.com
Puh.040 547 6390

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com