Wärtsilä toimittaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän TT-Linen alukseen jälkiasennuksena

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 13 marraskuuta 2013 at 10.00 UTC+2
  • Wärtsilä Hybrid Scrubber System

Wärtsilä on tehnyt saksalais-ruotsalaisen laivayhtiö TT-Linen kanssa sopimuksen M/S Robin Hood -ro-pax-alukseen jälkiasennettavasta pakokaasujen puhdistusjärjestelmästä. Projekti on osa TT-Linen Green Ship -strategiaa. Wärtsilä toimittaa laitteiston avaimet käteen –projektina, jolloin minimoidaan seisokkiaika ja riskit. Samalla taataan suorituskyky ja varmistetaan säädösten noudattaminen. Sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2013. Toimitus ja asennus tapahtuvat kesällä 2014.

Alukseen asennetaan neljä Wärtsilän hybridiperiaatteella toimivaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmää, jotka vähentävät laivan pakokaasujen haitallisia rikkioksidi (SOx)- ja hiukkaspäästöjä. Lautta liikennöi rikkioksidipäästöjen valvonta-alueilla (Sulphur Emission Control Area, SECA) Saksan Travemünden ja Ruotsin Trelleborgin välillä. Wärtsilän järjestelmät mahdollistavat SECA-säännösten ja odotettavissa olevan lainsäädännön noudattamisen.

Wärtsilän avaimet käteen -toimitus kattaa suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, luokituksen, projektinhallinnan ja työnjohdon asennuskohteessa.

Lisätietoja on tämän lehdistötiedotteen englanninkielisessä versiossa.

Kuvia:
M/S Robin Hood
Wärtsilä Hybrid Scrubber System

Lisätietoja:

Leonardo Sonzio
Director, Retrofit, Environmental Solutions
Wärtsilä Ship Power
Puh: 040 0987 166
leonardo.sonzio@wartsila.com

Anna-Leena Pohjanpalo
Media Officer
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5627
anna-leena.pohjanpalo@wartsila.com
 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com