Wärtsilälle kaikkien aikojen suurin painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilaus yksittäiseltä omistajalta

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 11 syyskuuta 2014 at 17.15 UTC+2
  • AQUARIUS UV Ballast Water Management Systems

Wärtsilä toimittaa painolastiveden käsittelyjärjestelmät (BWMS) 22 kuivalastialukseen, jotka Singaporessa sijaitseva Pioneer Marine on tilannut Yangzhou Guoyu Shipbuilding -laivanrakennusyhtiöltä. Wärtsilän käsittelyjärjestelmien ansiosta alukset noudattavat kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n painolastivesiyleissopimusta. Tilaussopimukset allekirjoitettiin elokuussa.

Jokaiseen kantavuudeltaan 38 000 tonnin alukseen tulee kaksi Wärtsilän AQUARIUS UV -käsittelyjärjestelmää. Lisäksi toimitus kattaa laitteiden käyttöönoton ja merikokeet. Wärtsilä toimittaa yhteensä 44 BWMS-laiteyksikköä, mikä tekee tilauksesta kaikkien aikojen suurimman painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilauksen yksittäiseltä omistajalta. Tilauksen ensimmäinen osa toimitetaan 2014 joulukuussa ja kaikki 44 järjestelmää on tarkoitus toimittaa ennen vuoden 2015 loppua.

Wärtsilän Aquarius UV on yksi kaikkiaan neljästä järjestelmästä, joille Yhdysvaltain rannikkovartiosto on testien jälkeen myöntänyt Alternative Management System (AMS) -hyväksynnän ja luvan toimia makean veden alueilla. Tämä oli yksi tärkeistä tekijöistä Pioneer Marinen päätösprosessissa, kun BWMS-toimittajaa oltiin valitsemassa.

IMO:n painolastivesiyleissopimus, joka odottaa yhä ratifiointia, velvoittaa laivanomistajia ympäri maailmaa asentamaan painolastiveden käsittelyjärjestelmät jopa 40 000 alukseen. Sen sijaan Yhdysvaltain rannikkovartiosto on jo ottanut käyttöön omat säädöksensä, joita kaikkien Yhdysvaltain vesillä liikkuvien alusten tulee noudattaa. Säädösten tarkoitus on puuttua laivojen painolastiveden mukana kulkeutuvien vesieläinten leviämiseen uusille alueille, missä ne voivat vahingoittaa paikallisia lajeja. Wärtsilän AQUARIUS UV -järjestelmä on saanut IMO:lta tyyppihyväksynnän.

“Halusimme painolastiveden käsittelyjärjestelmien toimittajan, jolla on globaali läsnäolo ja tunnettu brändi tuotteidensa tukena”, sanoo Stuart Crawford, Senior Vice President, Head of Technical, Pioneer Marine Advisers Pte Ltd. ”Oli ehdottoman tärkeää, että valitsemallamme yhtiöllä on jo näyttöjä tuotteidensa tukemisesta. Tämä on erityisen merkityksellistä tällaisen laitteiston kohdalla, sillä yhdelläkään valmistajalla ei ole vielä Yhdysvaltain rannikkovartioston tyyppihyväksyntää. Koimme, että Wärtsilän tuella pystymme vastaamaan säännöksiin aikarajan puitteissa. Projektipäällikön lähestymistapa oli hyvin proaktiivinen neuvottelujen aikana, mikä lopulta johti valintaamme.”

“Suhteemme Wärtsilän kanssa yltää ensimmäiseen toimittamaamme alukseen, jossa oli Wärtsilän toimittama päämoottori”, kertoo Guoyu Shipyardin markkinointipäällikkö Annie Dai. ”Fuusio Hamworthyn kanssa toi Wärtsilän tarjontaan yhtiön painolastiveden käsittelyjärjestelmien ratkaisut. Uskomme, että tekniset tutkimukset osoittavat, että laitteisto on tiukimpien säännösten mukainen. Vaikka kyseessä onkin uusi tuote Wärtsilältä, tiedämme, että yhtiö on luotettava toimittaja ja saamme heiltä tukea telakalla. Olemme varmoja, että Wärtsilän ja Guoyu Groupin yhteistyö uuden tuotteen parissa sujuu hyvin, ja että yhteistyömme laajentuu edelleen.”

“Tilaus on tärkeä, ja se kertoo kasvavasta tarpeesta hallita painolastiveden päästöjä asianmukaisesti”, sanoo Joe Thomas, Director, Wärtsilä Ballast Water Management Systems. ”Nämä alukset tulevat liikkumaan Yhdysvaltain vesillä ja lähivesillä, joten oli välttämätöntä, että valituilla BWMS-järjestelmillä on asianmukaiset hyväksynnät. Wärtsilällä on tällä saralla vankka ansioluettelo, ja käytettävät osat ovat olleet käytössä ja testeissä meriympäristössä useita vuosia.”

Kuivalastialukset perustuvat Green Dolphin -konseptiin, joka noudattaa nykyisiä ja tulevia ilma- ja vesipäästösäännöksiä.

Wärtsilä AQUARIUS UV BWMS
Wärtsilän AQUARIUS® UV BWMS soveltaa kaksivaiheista prosessia, jossa käytetään suodatusta ja UV-säteilytystä. Sisäänoton aikana merivesi kulkee läpi 40 mikrometrin huuhteluverkosta, joka poistaa pienhiukkaset, sakkaumat sekä eläin- ja kasviplanktonin. Suodatettu merivesi desinfioidaan UV-lampuilla ja kontrolloidulla BWMS-järjestelmällä. Suodatin ohitetaan ulospäästön aikana, mutta painolastivesi desinfioidaan uudestaan UV-käsittelyllä ennen turvallista ulospäästöä takaisin mereen. Saatavilla on 13 Wärtsilä AQUARIUS® UV BWMS -standardimoduulia, joiden kapasiteetti vaihtelee välillä 50 m3/h–1000 m3/h.

Lisätietoja Wärtsilän painolastiveden käsittelyjärjestelmistä

Tervetuloa Saksaan Hampurin SMM-messuille tutustumaan Wärtsilään, halli A4, teltta 305.

Linkki kuvaan
Kuvateksti: 44 Wärtsilän AQUARIUS UV -painolastiveden käsittelyjärjestelmää asennetaan 22 Pioneer Marinelle rakennettavaan kuivalastialukseen.

Lisätietoja:
Joe Thomas
Director, Ballast Water Management Systems
Wärtsilä Ship Power
Puh: +44 1202 662607
Joe.thomas@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Senior Manager Marketing, Communications, Ship Power
Wärtsilä Corporation
Puh: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com