Mangan LNG-tuontiterminaalin käyttöönotto Torniossa on tärkeä merkkipaalu pohjoisen alueen ympäristölle

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 11 kesäkuuta 2019 at 13.00 UTC+2
  • Tornio Manga LNG terminal Röytta Harbour

Torniossa sijaitseva Mangan nesteytetyn maakaasun (LNG; liquefied natural gas) tuontiterminaali on otettu käyttöön 11.6.2019. Projektia johti yhteisyritys Manga LNG Oy, jonka omistavat suomalaiset Outokumpu-konserni, SSAB, Gasum Oy ja EPV Energy Ltd. Wärtsilä valittiin mukaan projektiin, koska sillä on luotettavaa osaamista ja pitkä kokemus projektien toimittamisesta, LNG:n käsittelyjärjestelmistä ja LNG:n käytöstä polttoaineena.

Wärtsilän kokonaistoimitus (EPC; Engineering, Procurement and Construction) Mangan LNG-tuontiterminaalille Torniossa sisältää täydelliset järjestelmät LNG-alusten purkuun, LNG:n varastointiin, alusten bunkraukseen, LNG-säiliöautojen lastaukseen sekä LNG:n uudelleenkaasutukseen ja syöttöön paikalliseen maakaasuverkostoon.

Mangan LNG-terminaali on pohjoisella alueella suurin laatuaan. Terminaalin yhteyteen kehitetty tehokas logistiikkaketju luo monipuoliset polttoainemarkkinat, joista hyötyvät Pohjois-Suomi ja Pohjois-Ruotsi. Terminaalista toimitetaan maakaasua Outokummun Tornion terästehtaalle ja nesteytettyä maakaasua alueen teollisuuteen, kaivoksille ja muille kuluttajille. Terminaalista lähtee maakaasutoimituksia myös Wärtsilän toimittamaan SSAB:n Raahen terästehtaan LNG-varastoon. Lisäksi terminaalista toimitetaan nesteytettyä maakaasua polttoaineeksi laivoille, kuten Pohjanlahdella toimivalle jäänmurtaja Polarikselle. Säiliöautojen pääsy terminaaliin nopeuttaa ja tehostaa LNG-toimituksia.

Wärtsilä on solminut Mangan LNG-terminaalin ylläpidosta 10-vuotisen huoltosopimuksen. Sopimuksella varmistetaan kaasutoimitusten luotettavuus ja maksimoidaan LNG-terminaalin käytettävyys. Wärtsilällä on ainutlaatuista kokemusta koko LNG-jakeluketjusta.

Mangan LNG-tuontiterminaali auttaa merkittävällä tavalla pienentämään alueen teollisuusyritysten hiilijalanjälkeä ja typpioksidi-, rikkioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Sen vuoksi terminaali on Itämeren alueen ja etenkin Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin ympäristön kannalta tärkeä merkkipaalu.

”Mangan LNG-tuontiterminaali Torniossa muodostaa pitkän aikavälin alustan kustannustehokkaan ja ympäristöä säästävämmän energian toimittamiseksi Pohjois-Eurooppaan. Siitä hyötyvät alueen teollisuus- ja kaivosalan yritykset, meri- ja maakuljetusyritykset sekä voima- ja lämpölaitokset. Wärtsilä on meille arvostettu projektikumppani, jonka kaasualan erikoisosaaminen on erityisen arvokasta, joten valinta oli luonteva”, toteaa Matti Suurnäkki hallituksen puheenjohtaja, Manga LNG Oy.

“Tämä projekti on esimerkki osaamisestamme kaasunkäsittelyteknologiassa ja kaasun käyttämisessä polttoaineenena sekä asiantuntemuksestamme keskikoon LNG-toimituksissa. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tehdä yhteistyötä Manga LNG Oy:n kanssa terminaalin toimittamisessa ja tarjota kestävän energianlähteen paljon energiaa käyttävälle teollisuusalueelle”, sanoo Antti Kämi, Johtaja, Engine Power Plants, Wärtsilä Energy Business.

Nesteytetty maakaasu on vähäpäästöinen polttoaine, jota pystytään hyödyntämään niin teollisuudessa, meriliikenteessä kuin energiantuotannossakin. Vaihtoehtoisiin fossiilisiin polttoaineisiin nähden nesteytetyn maakaasun käytöllä saavutetaan merkittäviä vähennyksiä hiilidioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöissä.

Lue lisää englanniksi:
Reference
Leaflet

Kuvateksti: Torniossa sijaitseva Mangan LNG –tuontiterminaali on suurin laatuaan pohjoisella alueella. Kuva: Gasum Group. www.gasum.com

Lisätietoja:

Antti Kämi
Johtaja, Engine Power Plants
Wärtsilä Energy Business
Tel.
+358 10 709 1242
antti.kami@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy Business
Puh: 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com/fi

Wärtsilä Energy Business lyhyesti
Wärtsilä Energy Business johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Energiajärjestelmien integraattorina suunnittelemme ja rakennamme optimaalisia energiajärjestelmiä tulevia sukupolvia varten. Wärtsilän ratkaisut ovat joustavia, mikä mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön ja varmistaa voimajärjestelmien luotettavuuden. Tarjontaamme sisältyvät joustavat moottorikäyttöiset voimalaitokset, mukaanluettuna nestemäisten kaasujen ratkaisut, hybridiaurinkovoimalat sekä energianhallintajärjestelmät ja energian varastointi- ja integrointiratkaisut. Tuemme asiakkaiden laitoksia koko elinkaaren ajan tarjoamalla palveluja, jotka varmistavat entistä paremman tehokkuuden ja varman suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 70 GW, ja toimituksia on tehty 177 maahan.
www.wartsila.com/energy