• ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

    w Wärtsilä w Polsce

Zrównoważony rozwój

Wärtsilä, jako lider w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań od projektu po zakończenie użytkowania inwestycji, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu trwałych i zrównoważonych rozwiązań zarówno dla sektora żeglugi jak i sektora energetycznego. Podczas realizacji i eksploatacji projektów oferujemy ogólnoświatowe wsparcie techniczne. Dzięki takim standardom i poświęceniu się misji prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, stworzyliśmy mocne podstawy dla trwałości i stabilności oferowanych przez nas rozwiązań w realizowanych inwestycjach.

Zrównoważony rozwój naszej firmy oparty jest na trzech wzajemnie powiązanych ze sobą filarach:  gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Priorytetem w powyższych jest:

  • zakres gospodarczy: rentowność,
  • zakres środowiskowy: produkty i usługi bezpieczne dla środowiska naturalnego,
  • zakres społeczny: etyczny biznes.

Odpowiedzialność gospodarcza w naszym rozumieniu polega na wyjściu naprzeciw oczekiwaniom udziałowców i naszych partnerów biznesowych oraz innych zainteresowanych stron, a ponadto aktywny udział w budowaniu dobrobytu lokalnych społeczności. By to osiągnąć, nasza firma dążyła do zbudowania oferty bazującej na rentowności i konkurencyjności. Dzięki temu zdołaliśmy osiągnąć stabilną pozycję na rynku jednocześnie wykazując się odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, co zaowocowało satysfakcjonującymi wynikami finansowymi.

Troska o środowisko według Wärtsilä jest kluczowym elementem na drodze do zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest zarówno ciągle udoskonalanie oferowanych przez nas produktów i usług pod kątem ochrony środowiska naturalnego, jak również utrzymanie pozycji lidera, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii we współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Dzięki tej strategii i wizji, pomagamy klientom i powiązanym społecznościom spełniać coraz bardziej wymagające normy i wytyczne środowiskowe. Powyższe czynności wsparte są środkami operacyjnymi, które mają na celu osiąganie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska i ciągłe udoskonalanie jakości oferowanych przez nas usług i produktów.

Wärtsilä w przypadku każdej formy działalności realizuje swoją misję, co sprawia, że nasza organizacja postrzegana jest jako firma odpowiedzialna społecznie. Wszelkie nasze działania jak i relacje z klientami oparte są na zasadach etycznego postępowania (Code of Conduct) ustalonych przez Wärtsilä. Polityka Wärtsilä odnosząca się do uczciwych praktyk zatrudnienia jak i walki z dyskryminacją tworzy spójną podstawę polityki pracowniczej w całej organizacji. Poprzez ograniczenie lub eliminację, w miarę możliwości, zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanego z obsługą naszych produktów i korzystaniem z naszych usług, dążymy do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników i podwykonawców.

Bieżące cele i dążenia Wärtsilä zorientowane są na dostarczanie rozwiązań w zakresiet zrównoważonej żeglugi i inteligentnych rozwiązań energetycznych. Obecnie pracujemy nad udoskonaleniem wydajności energetycznej i polityką Zero Injury (Zero Wypadków).