ENERGETYKA

w Wärtsilä w Polsce

Rozwiązania dla energetyki w Polsce

Wärtsilä jest wiodącym dostawcą charakteryzujących się wysoką elastycznością instalacji energetycznych o mocy zainstalowanej do 600 MW, pracujących na różnorodnych paliwach ciekłych i gazowych. Dostarczamy instalacje pracujące w podstawie, podszczytowe i szczytowe, a także elektrownie interwencyjne i wykorzystywane do bilansowania szybkozmiennej generacji w źródłach odnawialnych. Wärtsilä dostarcza także terminale oraz instalacje dystrybucyjne skroplonego gazu ziemnego. Do roku 2014 dostarczyliśmy urządzenia dla elektrowni i elektrociepłowni o łącznej mocy zainstalowanej 56 GW znajdujących się w 170 krajach świata.

Więcej o energetyce w Wärtsilä znajdziesz na stronie globalnej »

  • Technologie obiektów energetycznych
  • Rozwiązania i zastosowania
  • Modułowa konstrukcja
  • Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego
© 2018 Wärtsilä