ENERGETYKA
w Wärtsilä w Polsce

Rozwiązania dla energetyki w Polsce

Wärtsilä jest liderem transformacji w kierunku 100% energii ze źródeł odnawialnych.

Jako integrator systemów energetycznych rozumiemy, projektujemy, budujemy i obsługujemy optymalne systemy energetyczne dla przyszłych pokoleń. Nasza oferta obejmuje ultra-elastyczne elektrownie z silnikami tłokowymi, hybrydowe elektrownie słoneczne, układy magazynowania energii wraz z ich integracją systemową, a także układy lokalnego magazynowania paliwa gazowego dla instalacji energetycznych. Rozwiązania firmy Wärtsilä zapewniają elastyczność systemową niezbędną dla integracji źródeł odnawialnych i zapewnienia niezawodności systemu elektroenergetycznego. Wärtsilä zainstalowała 68 GW mocy w elektrowniach i elektrociepłowniach w 177 krajach na całym świecie.

Więcej o energetyce w Wärtsilä znajdziesz na stronie globalnej »

© 2020 Wärtsilä