Informacja o polityce prywatności dotycząca stron i usług internetowych firmy Wärtsilä

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Dbamy o Państwa prywatność

Wärtsilä Corporation wraz ze spółkami powiązanymi dokłada wszelkich starań, aby szanować Państwa prywatność oraz przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych i prywatności. Niniejsza Informacja o polityce prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób  Wärtsilä Corporation oraz jej autoryzowani partnerzy i spółki powiązane ("Wärtsilä", “My” lub “Nas”) przetwarzają Państwa dane osobowe związane ze stronami i usługami internetowymi firmy Wärtsilä ("Stronami internetowymi").

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać w sposób bezpośredni lub pośredni w celu ustalenia tożsamości Państwa lub innej osoby. Wärtsilä przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679) oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie danych osobowych.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy informacje na temat rodzajów danych gromadzonych przez nas na tychże Stronach internetowych oraz celów, w jakich dane te wykorzystujemy.

Gromadzone dane osobowe

Dane dostarczane przez Państwa:

W związku z rejestracją w celu korzystania z naszych usług, zapytaniami, subskrypcjami, ankietami, sondażami i innymi podobnymi kontaktami, gromadzimy dane osobowe dostarczone przez Państwa w momencie interakcji z firmą Wärtsilä, w tym, między innymi:

 • Dane kontaktowe (np. Nazwisko, nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość zamieszkania czy kraj pochodzenia)
 • Nazwa użytkownika powiązana z usługami internetowymi
 • Przekazywane ewentualnie przez Państwa opinie i zapytania
 • Wszelkie inne dostarczane przez Państwa informacje

Jeśli korzystają Państwo z usług internetowych firmy Wärtsilä w celu bezpośredniej komunikacji, mogą Państwo także korzystać z Czatu na żywo, a wtedy historia rozmów jest przechowywana w celu umożliwienia nam zapewnienia Państwu jak najlepszej obsługi.

Dane obserwowane związane z korzystaniem przez Państwa z internetu:

Kiedy odwiedzacie Państwo strony internetowe firmy Wärtsilä, gromadzone są dane dotyczące korzystania przez Państwa z internetu. Są to między innymi:

 • Dane gromadzone przy użyciu plików “cookie” i innych podobnych technologii – takie jak strony przeglądane przez użytkownika, strony, z których użytkownik wszedł na strony Wärtsilä, model urządzenia, identyfikatory poszczególnych urządzeń i/lub pliki cookie, kanał, przez który uzyskano dostęp do usługi (przeglądarka internetowa, przeglądarka telefonu, aplikacja), wersja przeglądarki, adres IP, identyfikator sesji, godzina i czas trwania sesji, dane dotyczące lokalizacji geograficznej, data i godzina, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, kliknięcia, przewijanie i ruchy myszki.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach

 • Zapewnienie efektywnego i bezpiecznego korzystania z naszych stron i usług internetowych
 • Udoskonalanie naszych Stron celem zapewnienia lepszej jakości i szerszego zakresu usług
 • Dostarczanie usług i treści dostosowanych do konkretnych potrzeb i zainteresowań
 • Zapewnianie Państwu dostępu do konta użytkownika
 • Komunikacja między nami a Państwem oraz odpowiadanie na prośby o kontakt, zapytania i opinie
 • Dostarczanie informacji marketingowych dotyczących produktów bądź usług firmy Wärtsilä za pomocą dedykowanych wiadomości lub komunikacji interpersonalnej
 • Przeprowadzanie badań i gromadzenie danych statystycznych (np. które części naszych Stron internetowych są odwiedzane przez użytkownika i ile czasu spędza on na tych Stronach internetowych)

Informacje związane z podaniami o pracę są dostarczane i przechowywane odrębnie na stronie i w systemie Careers. Więcej informacji znajduje się na tejże stronie.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi

 • Wywiązanie się ze stosunku umownego między Państwem a nami (np. kontaktowanie się z Państwem w związku subskrypcjami i rejestracjami oraz wysyłanie newsletterów na podstawie subskrypcji)
 • Prawnie uzasadniony interes firmy Wärtsilä (np. obserwowanie, w jaki sposób korzystają Państwo ze Strony internetowej w celu zapewnienia efektywnego i bezpiecznego korzystania z naszych stron internetowych, udoskonalania naszych usług, dostarczania lepiej dostosowanej treści tak, aby nasze usługi były dla Państwa bardziej użyteczne, oraz w celu przekazywania materiałów marketingowych i gromadzenia danych statystycznych)
 • Państwa zgoda
 • Zostaną Państwo poproszeni o zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Informacje na temat sposobów wykorzystywania plików Cookie znajdą Państwo w Informacji na temat plików Cookies  [Cookie Notice.]
 • Jeśli są nie są Państwo osobą wskazaną do kontaktów służbowych, przed dostarczeniem Państwu jakichkolwiek materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, zostaną Państwo poproszeni o zgodę.

Źródła danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskujemy od Państwa w momencie rejestracji, wysłania zapytania lub subskrybowania, itp. Mamy również dostęp do danych osobowych dostarczonych przez Państwa firmie Wärtsilä innymi sposobami, np. przez nasz portal dla klientów Usługi Internetowe, ponieważ nasze systemy internetowe mogą być ze sobą połączone..

Ponadto dane osobowe możemy uzyskiwać za pomocą technologii internetowych, takich jak pliki cookie – w celu zastosowania filtrów, obserwowania korzystania z sieci i udoskonalania naszych witryn I usług.

Dodatkowe informacje na temat sposobów wykorzystywania plików cookie znajdą Państwo w Informacji na temat plików Cookies  [Cookie Notice.]

Przechowywanie danych osobowych

Dostarczone nam przez Państwa dane osobowe (takie jak dane profilowe i kontaktowe) przechowujemy odrębnie w stosunku do danych obserwowanych dotyczących korzystania z usługi internetowej oraz danych pochodnych, zazwyczaj w odrębnych bazach danych. Dane obserwowane lub pochodne dotyczące korzystania z usługi przechowuje się zawsze przy zastosowaniu identyfikatorów, które są zazwyczaj generowane w sposób przypadkowy, co nie pozwala na zidentyfikowania użytkowników na podstawie identyfikatorów.

Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne w celu, w jakim dane osobowe został zgromadzone, o ile zgodnie z wymogami prawa nie ma obowiązku dłuższego ich przechowywania (np. w przypadku toczącego się postępowania prawnego).

Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Wszystkie firmy w ramach grupy Wärtsilä mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z określonymi celami przetwarzania.

Ponadto przetwarzanie danych osobowych możemy zlecić naszym dostawcom, konsultantom i innym dostawcom usług w celu umożliwienia realizacji usług na naszą rzecz. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane osobom trzecim w nastepujących sytuacjach:

 • Naszym agencjom reklamowym możemy ujawniać dane na temat obserwowanych użytkowników dla potrzeb reklam dedykowanych. Agencje reklamowe nie będą łączyć tych danych z danymi osobowymi zidentyfikowanego użytkownika bez zgody użytkownika.
 • Dane osobowe możemy również ujawniać organom lub innym osobom, o ile takie są wymogi prawa.
 • Dane mogą być przekazywane osobom trzecim w celach badań naukowych lub historycznych, pod warunkiem że dane zostały zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą nie można było już zidentyfikować
 • W przypadku fuzji, nabycia lub innego rodzaju restrukturyzacji naszej działalności, dane osobowe mogą być przekazywane nabywcom oraz ich doradcom.
 • Zgodnie z opisami plików z danymi osobowymi w ramach konkretnej usługi informacje mogą być ujawniane w celu marketingu bezpośredniego, jak również do badania opinii publicznej oraz badań rynku i innych podobnych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie danych osobowych.

W niektórych przypadkach odbiorcy danych osobowych mogą mieć siedzibę poza UE/EWG, w których to przypadkach poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zapewnimy zachowanie wystarczającego poziomu ochrony danych, np. wykorzystując standardowe wzory klauzul umownych zalecanych przez komisję UE.

Państwa prawa

Wärtsilä dokłada wszelkich starań aby zapewnić Państwu wybór oraz kontrolę w odniesieniu do przetwarzania danych. W niniejszym punkcie wymieniamy różne sposoby wpływania na gromadzenie i przetwarzanie danych.

Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczania, prawo do sprzeciwu i do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo sprawdzić, jakie dotyczące Państwa dane zostały zgromadzone. Na Państwa prośbę zmodyfikujemy, usuniemy bądź uzupełnimy wszelkie nieprawidłowe, niekonieczne, niekompletne lub nieaktualne dane osobowe. Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub, w przypadku gdy podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w związku z zawartą z nami umową, mogą się Państwo zwrócić dostarczenie swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przekazanie Państwa danych osobowych innemu kontrolerowi danych, w miarę możliwości technicznych.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na to przetwarzanie.

Wyrażenie sprzeciwu przeciwko marketingowi bezpośredniemu

Mają Państwo prawo uniemożliwić wykorzystywanie Państwa danych w celach sprzedażowych lub marketingu bezpośredniego jak również w celach elektronicznego marketingu bezpośredniego. Mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu materiałów marketingowych, korzystając z podanych niżej danych kontaktowych lub, w przypadku marketingu za pośrednictwem poczty elektronicznej, bezpośrednio z materiału przesłanego pocztą elektroniczną.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.  

Informacje o polityce prywatności

Obowiązująca informacja o polityce prywatności dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od kategorii osoby, której dotyczą dane.

Jeśli są Państwo osobą dostarczającą swoje dane osobowe np. w celu złożenia zapytania o produkty firmy Wärtsilä lub w celu subskrybowania newsletterów firmy Wärtsilä, prosimy o zapoznanie się z Informacją o polityce prywatności dla klientów firmy Wärtsilä [Wärtsilä’s Customers Privacy Notice.]

Jeśli są Państwo dostawcą lub liczą na podjęcie innej współpracy z firmą Wärtsilä i dostarczacie Państwo swoje dane osobowe w tych celach, prosimy o zapoznanie się z Informacją o polityce prywatności dla dostawców, partnerów biznesowych i grup interesów firmy Wärtsilä [Wärtsilä’s Suppliers, Business Partners and Interest Groups Privacy Notice].

Jeśli szukacie Państwo pracy w firmie Wärtsilä, prosimy o zapoznanie się z Informacją o polityce prywatności dla ubiegających się o pracę w firmie Wärtsilä [Wärtsilä’s Job Applicants Privacy Notice].

W niektórych przypadkach Wärtsilä ma prawny obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych. Niektóre z powodów związanych z takim przetwarzaniem znajdą Państwo w Informacji o ustawowej polityce prywatności firmy Wärtsilä [Wärtsilä’s Statutory Privacy Notice].

Aktualizowanie Informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej Informacji o polityce prywatności, ponieważ musimy stale udoskonalać nasze procesy biznesowe, związane z nimi regulaminy oraz śledzić zmieniające się przepisy prawne dotyczące danych osobowych. Zachęcany Państwa do sprawdzania od czasu do czasu, czy do niniejszej Informacji o polityce prywatności nie wprowadzono zmian.

Kontakt z firmą Wärtsilä

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o polityce prywatności lub wykorzystania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z:

Wärtsilä Corporation
dataprotection@wartsila.com


WPL Klauzule informacyjne RODO