FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä går i bresjen for avkarbonisering og samarbeid

Nyhet, 31 mars 2022 at 00:00 UTC+2

Teknologigruppen Wärtsilä blir å finne på årets utgave av Nor-Shipping, som arrangeres i Oslo fra 4. til 7. april. Håkan Agnevall, Wärtsiläs president og konserndirektør, vil åpne arrangementet på Nor-Shipping Ocean Leadership Conference. Her vil han snakke om årets tema, "Action", og diskutere hvilke avgjørende steg som trengs for å avkarbonisere den maritime næringen.

Agnevall vil fortelle delegater fra hele shippingverdenen at tiden nå er inne for å handle. Wärtsilä har selv satt ambisiøse mål for å gjøre hele sin portefølje og virksomhet karbonnøytral innen 2030. Sammen med partnere i ZEEDS (Zero Emission Energy Distribution at Sea), vil han forklare at å oppnå disse ambisjonene – og den bredere, langsiktige avkarboniseringen som er nødvendig i maritim sektor – vil kreve tett samarbeid på tvers av hele bransjen.  

– Vi er klare til å følge kundene våre på deres reise mot karbonnøytralitet. Fra fleksible drivstoffmotorer til energisparende teknologier, digitale systemer og resultatbaserte avtaler: Vi har allerede løsningene som kan hjelpe skipseiere og -operatører med å nå sine dekarboniseringsmål, sier Agnevall.

Wärtsiläs nærvær på Nor-Shipping vil understreke selskapets unike posisjon som teknologiekspert, livssykluspartner og industriinnovatør. Den brede ekspertisen blir fremhevet gjennom en svært synlig og felles tilstedeværelse fra Wärtsiläs tre marine forretningsområder – Wärtsilä Marine Power, Wärtsilä Marine Systems og Wärtsilä Voyage.

– Vi utvikler nå motorteknologi som vil drive industrien framover i årene som kommer. I fjor kjørte vi med suksess en motor på 70 prosent ammoniakk, og tidligere i år lanserte vi vår første nybygde metanolmotor. Vi bygger motorene våre for å være drivstoffleksible og lette å tilpasse, slik at de kan møte alle utfordringer våre kunder måtte stå overfor i fremtiden, sier Cato Esperø, norsk salgssjef i Wärtsilä Marine Power.

– Wärtsilä Voyage sine sofistikerte løsninger forenkler effektive skipsoperasjoner og koordineringen med havner. Ved å koble land til skip til land og bryte ned datasiloer, skaper teknologiene våre infrastrukturelle effektiviteter som gjør den globale forsyningskjeden tryggere, smartere og grønnere, sier Sean Fernback, president i Wärtsilä Voyage.

– Stadig flere forstår at eksosrensesystemer, utover bare å trekke ut svovel, kan gi skipsfartsindustrien et innovativt springbrett til å håndtere forurensninger inn i fremtiden, inkludert NOx, svevestøv og klimagasser, sier Sigurd Jensen, direktør for eksosrensing i Wärtsilä Marine Systems, og legger til:

– Hvis vi kan skape et økosystem av modulære teknologier rundt skorsteinen som takler forurensninger, vil vi oppfylle vår rolle. En blanding av karbonfangst og -lagring, rene og miljøvennlige teknologier, og nye lavkarbondrivstoff, vil være nødvendig for å takle fremtidens utfordringer, legger han til.

– Med vår unike kompetanse og teknologi, bygger vi bro for overgangen til fremtidige drivstoff og utslippsreduksjon i verdikjeden for gass. Vi leverer også biogassløsninger som egner seg for dekarbonisering innen transport- og energimarkedet, både på land og til sjøs, sier Kjell Ove Ulstein, salgs- og markedsdirektør for Gas Solutions i Wärtsilä Marine Systems.

Gjennom Nor-Shipping-uken vil Wärtsilä-eksperter være til stede på "Multi-Fuel Bar" (Hall D, D03-44), klare til å snakke om vårt brede utvalg av dekarboniseringsløsninger. For mer informasjon om Wärtsiläs deltakelse på Nor-Shipping, besøk: https://www.wartsila.com/marine/events/nor-shipping
© 2022 Wärtsilä