FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä oppgraderer «Siem Pride» til hybridskip

  • Pressemelding
28 oktober 2021 at 00:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä skal oppgradere det 89 meter lange supplyskipet (PSV) «Siem Pride» med et energilagringssystem. Oppgraderingen vil gjøre fartøyet, som er eid av norske Siem Offshore Rederi, i stand til å redusere sitt klima avtrykk. Ved å installere energilagringssystem kan antall motorer som er i bruk under operasjoner reduseres – og dermed redusere drivstofforbruket betraktelig. Peaksheaving vil også bidra til redusert vedlikeholds kostnader og drivstoffforbruk. Ordren med Wärtsilä ble signert i andre kvartal 2021.

Wärtsilä HY-modulen, en containerbasert løsning som plasseres på skipet, er sentral i ombyggingen. Hybridløsningen gjør at motorene som er i bruk kan kjøre med opptil 95 prosent av maksimal kontinuerlig effekt (MCR), uten risiko for overbelastning eller strømbrudd. Modulens sistegenerasjons energistyringssystem (EMS), som fungerer som hjernen i systemet, gir en høy grad av interaksjon med de andre systemene om bord. Installasjonen kobles til skipets eksisterende 690 volts system.

– Dekarbonisering av virksomheten står sentralt i vår strategi fremover, og det er derfor vi har tatt dette viktige skrittet for å konvertere «Siem Pride» til hybrid fremdrift. Wärtsilä har bransjeledende erfaring og ekspertise på dette feltet, og deres oppgraderingsløsning vil gi betydelig merverdi til fartøyets ytelse, sier Jon August Houge, Operations Manager i Siem Offshore.

– Vi har jobbet tett med Siem Offshore i mer enn ti år, og er glade for denne muligheten til å redusere karbonavtrykket til flåten deres ytterligere. Når skipet drives av elektrisk kraft, vil det være åpenbare besparelser i drivstoffkostnader og utslipp. Videre kan motorene, når de er i bruk, operere mer på LNG – noe som ytterligere forbedrer fartøyets miljømessige bærekraft, sier Steven Gavshon, General Manager, Projects and Operations i Wärtsilä Marine Power.

Til oppgraderingen skal Wärtsilä levere dekshus til energi lagrings systemet, Denne inneholder energistyringssystemet, transformator, batterier, og dirve. Modifikasjon på eksisterende elektroinstallasjon skal utføres av Wartsila  . Det dynamiske posisjoneringssystemet vil bli oppgradert, skipsdesignet blir modifisert for det nye utstyret.. Sluttføring av prosjektet er anslått til april 2022, og fartøyet vil da fåDNVs Battery Power-notasjon.

Fartøyet opererer for tiden med to Wärtsilä 34DF og to Wärtsilä 20DF dual-fuel motorer. Fartøyet har installerte ett komplett Low Loss Concept kraftdistribusjonssystem fra Wärtsilä som inkluderer integrerte automatiserings system (IAS)- og strømstyringssystem (PMS) og selskapets elektropakke– som har høyere effektivitet, lavere vekt og volum, og høy systemredundans.

Bildetekst: Supplyskipet «Siem Pride» drives i dag med Wärtsilä 34 DF-motorer, men skal oppgraderes med hybridløsningen Wärtsilä HY. © Siem Offshore Rederi

© 2021 Wärtsilä