FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Ny fabrikktråler får unike egenskaper gjennom Wärtsiläs design

  • Pressemelding
26 oktober 2018 at 12:00 W. Europe Standard Time

Industrikonsernet Wärtsilä har fått i oppdrag å designe en topp moderne fabrikktråler. Fartøyet vil bli unikt i sitt slag ved at man legger opp til at en tvillingtråler kan fange opp ulike fiskeslag samtidig. Utrustningen vil bestå både av konvensjonelle vinsjer og pumpesystemer for å bringe fangst ombord, og for å kunne behandle fisk fra andre fartøy. Skipet skal bygges for RK Lenina på Yantar-verftet i Kaliningrad. Avtalen med Wärtsilä Ship Design ble signert i oktober 2018.

Det 121 meter lange fartøyet vil ha et unikt design som har gjennomgått en rekke tester, beregninger og simuleringer. Designet gir forbedret ytelse. Fartøyet vil representere en del av den russiske regjeringens investeringsprogram for fornyelse av flåten. Gjennom en egen avtale har Wärtsilä utviklet et konsept som gjør det mulig for eieren å søke om utvidet kvote for fiske i fjerntliggende farvann. Skipet vil ha lagringskapasitet på mer enn 5000 kubikkmeter.

"Wärtsilä har svært god erfaring med å utforme effektive og bærekraftige fiskefartøyer, og vi har en imponerende referanseliste å vise til når det gjelder denne type teknologi. Vi har jobbet tett med verftet og eieren for leveranse av en meget omfattende designpakke som oppfyller de spesifikke operative kravene, sier Dimitry Firsov, administrerende direktør for Wärtsilä Vostok.

"Vi har hatt et godt samarbeid med Wärtsilä i utviklingsfasen av prosjektet, og vi setter pris på den støtten og den tekniske kompetansen vi har fått benytte i utformingen av dette moderne fiskefartøyet. Dette viser at Wärtsilä er et nyskapende selskap, og det bidrar til bedre fangstmetoder, bearbeidingshåndtering og logistikk, sier Sergey B. Tarusov, styreleder for RK Lenina.

«Vi har hatt et positivt samarbeid med Wärtsilä Ship Design under konseptutviklingen, og vi setter pris på den kompetanse bedriften har innen design av moderne fiskebåter. De demonstrerer en stor kunnskap og vilje til å levere innovative design for å tilpasse seg et mer moderne fiskeri, sier Iilya Panteleev, Markedssjef for Yantar-verftet i Kaliningrad.

Fartøyet er planlagt levert i 2023 og vil operere i Okhotskhavet der Russland har sine asiatiske fiskeplasser.

Dette er første gang Wärtsilä har designet et fartøy for Yantar-verftet, men selskapet har tidligere utrustet mange fartøyer ved dette verftet.

 


 

© 2019 Wärtsilä