FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Leverer til verdens største fabrikk for bio-LNG

  • Nyhet
  • Pressemelding
26 mai 2021 at 10:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä er valgt som leverandør av et produksjonsanlegg for bio-LNG til norske Biokraft, et datterselskap av Scandinavian Biogas Group og en stor aktør i det globale biogassmarkedet.

Anlegget, som har en kapasitet på 25 tonn per dag, er en utvidelse av det eksisterende produksjonsanlegget for bio-LNG på Fiborgtangen i Skogn, som også er levert av Wärtsilä. Når utvidelsen står ferdig, får anlegget en samlet produksjonskapasitet på 50 tonn per dag – noe som gjør det til den desidert største bio-LNG-fabrikken i verden.

Markedet for flytende biogass fortsetter å ekspandere i takt med den økte globale innsatsen for å begrense bruken av fossilt brensel. Bio-LNG er en fornybar energikilde med rikelig tilgang på  råmateriale, og brukes som «grønt drivstoff» i transport, industri- og marineanvendelser.

– Wärtsiläs nyeste kuldesystem med blandet kjølemedium (MR) er ekstremt pålitelig og gir de laveste driftskostnadene ved kondensering av biogass. Vi er stolte over at vi nok en gang har blitt valgt av Biokraft, siden ordren representerer et klart uttrykk for kundetilfredshet, sier Maria Ortiz, salgssjef for biogassløsninger i Wärtsilä Gas Solutions.

Wärtsilä fikk ordren i april 2021, og Wärtsiläs utstyr er planlagt levert i mai 2022.

Wärtsilä Gas Solutions er en markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for verdikjeden til gass. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøtransport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-styring), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper kundene våre på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.

For mer informasjon - kontakt:
Elin Saure Hasund
Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tlf: +47 815 48 500
Elin.saurehasund@wartsila.com


© 2021 Wärtsilä