FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Velger Wärtsilä for å oppgradere den miljømessige ytelsen til fiskefartøyet «Brennholm»

  • Pressemelding
20 november 2019 at 12:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä skal oppgradere det 12 år gamle fiskefartøyet «Brennholm» med en Wärtsilä 32-motor, et såkalt selektivt katalytisk reduksjonssystem (SCR) samt en akselgenerator.

Den nye motoren vil erstatte dagens som er levert fra en konkurrerende leverandør. «Brennholm» er et 75 meter langt fartøy som eies av det norske selskapet Brennholm AS. Installeringen skal utføres ved det danske Ørskov-verftet i slutten av 2020. Bestillingen hos Wärtsilä ble gjort i november 2019.

Det er foretatt målinger i ulike driftsfaser som viser at den drivstoffeffektive Wärtsilä-motoren vil redusere drivstoffkostnadene med omtrent 13 prosent sammenlignet med fartøyets eksisterende motor. Wärtsilä skal også levere et NOx reduksjons (NOR)-SCR-system som vil redusere nitrogenoksidutslipp til atmosfæren med omtrent 51 tonn per år. Disse installeringene vil gjøre det mulig for fartøyet å overholde IMOs Tier III-regelverk. Wärtsiläs leveranse vil også omfatte en skaftgenerator som produserer elektrisk kraft til skipets nettverk.

«For å kunne være konkurransedyktig i dagens marked er det viktig med høy effektivitet. Samtidig stiller morgendagens miljøforskrifter høye krav til reduserte utslipp, og vi er glade for å kunne oppfylle begge disse kravene. For oss er det viktig både å øke effektivitet og miljøvennlighet – samtidig som drivstoffkostnadene til «Brennholm» går ned», sier Clement Stautland, kundeansvarlig, Wärtsilä Marine.

«Vi har samarbeidet tett med Wärtsilä for å utvikle det vi mener er den beste løsningen for å dekke driftsbehovene våre. Vi takker Wärtsilä for de gode kvalitetsproduktene og for utmerket støtte», sier Lars Einar Sandtorv, eiger av Brennholm.

Wärtsilä skal etter planen levere utstyret til verftet i oktober 2020.

Mediekontakt: 
Ms Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 


© 2020 Wärtsilä