FOR MEDIA

Wärtsilä i Norge

Verdens første hybride fiskeproduksjonsfartøy med Wärtsilä-design

Jane Jünger
  • Pressemelding
16 august 2017 at 16:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä har inngått kontrakt om design av nytt fiskeproduksjonsfartøy som skal bygges for norske Hav Line AS ved Balenciaga-verftet i Spania. I tillegg til designet, skal Wärtsilä levere en 10-sylindret Wärtsilä 31 hovedmotor samt hjelpemotorer og annet fremdriftsmaskineri, kontrollsystem og elektrisitets- og automasjonssystem.

Kontrakten ble inngått i september i fjor, og leveringen av Wärtsilä-utstyret vil skje i løpet av høsten 2017. Fartøyet skal etter planen leveres til Hav Line våren 2018

Ved å bruke Wärtsiläs hybride fremdriftsmaskineri oppnår fiskeproduksjonsfartøyet betydelige miljøgevinster. Under lasting og lossing slippes det ut svært lite eksos. Dette fartøyet er dermed verdens første hybride fiskeproduksjonsfartøy. Ved å absorbere det meste av motorens vibrasjoner gjennom batteriene, kan man utnytte motoren nærmest optimalt, noe som gir aller best effektivitet som igjen betyr minimum utslipp.

Wärtsiläs design er skreddersydd til kundens spesifikasjoner. I utviklingsfasen av prosjektet fungerte Wärtsilä som eierens representant for å sikre en miljøvennlig og funksjonelt effektiv løsning. Fartøyets hybridfremdriftsmaskineri har PTI / PTO (kraftinntak/kraftuttak) drevet av batterier, og dette kombineres med den meget drivstoffeffektive Wärtsilä 31 hovedmotoren. Denne miljømessige hybridbatteri-konfigurasjonen er ny for denne typen fartøy.

Etter introduksjonen av Wärtsilä 31-motoren i 2015, ble denne av Guinness Rekordbok kåret til verdens mest effektive firetakts dieselmotor. Motoren kjennetegnes ved et spesielt lavt drivstofforbruk samt minimale krav til vedlikehold. For denne motoren trengs ingen hovedservice før etter 24.000 driftstimer. Ved slike nivåer av driftseffektivitet, kombinert med Wärtsiläs design, skaper man betydelige driftsmessige kostnadsbesparelser.

"Fiskerinæringen, samt øvrige marine næringer, ønsker å oppnå bedre designede fartøyer samt bedre effektivitet som reduserer de totale driftskostnadene og reduserer miljøpåvirkningen. Wärtsilä er stolt av å ha blitt valgt ut for dette prosjektet som introduserer verdens første hybridfremdriftssystem for denne typen fartøy, sier Riku-Pekka Hägg, Vice President, Wärtsilä Ship Design.

"Vi setter stor pris på Wärtsiläs støtte med å designe et fartøy som oppfyller våre operasjonelle og miljømessige krav," sier Jon Hinder, styreleder, Hav Line Gruppen AS.

Wärtsiläs totale leveranse inkluderer

© 2018 Wärtsilä