• FOR MEDIA

    Wärtsilä i Norge

Wärtsilä-ekspertise blir viktig i stort finsk energiomstillingsprosjekt

Nyhet 15 august 2023 at 00:00 UTC+2

Wärtsilä Gas Solutions skal levere forprosjektering og design (FEED) til et anlegg for kondensering og lagring av flytende syntetisk metan (LSM) i finske Kristinestad. Anlegget skal bygges av Koppö Energia Oy, et joint venture-selskap mellom tyske Prime Green Energy Infrastructure Fund og CPC Finland Oy. Wärtsilä bokfører ordren i 3. kvartal 2023.

Power to X-anlegget skal produsere LSM ved hjelp av grønn elektrisitet og hydrogen , og er et ledende finsk prosjekt for bærekraftig energiomstilling. Det vil ha en kapasitet på 200 MW, og inntil 500 MW vindkraft og 100 MW solcellekraft skal bygges ut av Koppö Energy Cluster for å forsyne anlegget med helt utslippsfri og fornybar energi.

– Vi gjennomførte en grundig utvelgelsesprosess før vi tildelte FEED-avtalene for energiomstillingsprosjektet vårt. Wärtsilä Gas Solutions er globalt anerkjent som ledende innen avanserte løsninger for kondensering og lagring, og deres ekspertise på dette feltet vil være et viktig bidrag til prosjektets suksess, sier Thomas Zirngibl, styremedlem i Koppö Energia.

– Wärtsilä er innstilt på å bidra til å dekarbonisere energiproduksjonen, og vi er naturligvis stolte og glade for å ha blitt valgt ut til å delta i dette viktige prosjektet. Etter hvert som energiomstillingen går fremover, forventer vi at LSM vil utgjøre en stadig større andel. Selskapet vårt er også sterkt involvert i forskning og utvikling av alternative bærekraftige drivstoff, og vi ser at Power to X-teknologier spiller en økende rolle i energiomstillingen mot en fremtid der fornybar energi blir stadig viktigere, sier Trond Inge Flønes, ansvarlig for salg og forretningsutvikling i Wärtsilä Gas Solutions.

Det syntetiske metanet som produseres i Kristinestad ved hjelp av elektrisitet og grønt hydrogen skal  brukes som bærekraftig drivstoff for tungtransport. Investeringsbeslutningen for anlegget forventes tatt i begynnelsen av 2024.

Tidligere i år ble prosjektet tildelt Power-to-X Innovation Award under Tamarindo Global Wind Investment Awards-seremonien.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Elin Saure Hasund, Sales and Marketing Coordinator, Gas Solutions, Wärtsilä Marine Systems, Tlf: 917 21 144, Elin.saurehasund@wartsila.com