FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä slår sammen sine selskap i Norge

  • Pressemelding
14 august 2019 at 12:00 W. Europe Standard Time

Det finske industrikonsernet Wärtsilä forenkler organisasjonsstrukturen og slår sammen de fem ulike Wärtsilä-selskapene i Norge. Først ut er Wärtsilä Ship Design som blir del av Wärtsilä Norway i løpet av høsten.

Wärtsilä-konsernet sin globale strategi er å ha en juridisk enhet i de ulike landene selskapet er representert. Det er derfor satt i gang en prosess i Norge for å forenkle den juridiske strukturen og slå sammen de fem selskapene, Wärtsilä Norway (Bømlo/Stord), Wärtsilä Ship Design (Stord), Wärtsilä Gas Solutions (Asker), Wärtsilä Moss (Moss) og Wärtsilä Valmarine (Drammen), til et selskap i løpet av det kommende året.

De fem selskapene kommer til å bli samlet i Wärtsilä Norway AS, som fortsatt vil ha hovedkontor på Rubbestadneset, Bømlo.

– Vi ønsker å slå sammen våre fem selskap, som har lange røtter og en stolt tradisjon i Norge, til et stort og handlekraftig selskap. Vår hovedmålsetting er å forenkle og samkjøre våre administrative aktiviteter, all annen forretningsmessig aktivitet vil fortsette som før, uttaler Hans-Petter Nesse, administrerende direktør i Wärtsilä Norway.

Nesse vil fortsette i stillingen som administrerende direktør for Wärtsilä Norway, som vil ha rundt 1000 ansatte etter at fusjonen er ferdig våren 2020. Ingen av de ansatte i selskapet vil måtte endre lokalisering som resultat av sammenslåingen.

Ship Design først ut

Planen er å starte med å fusjonere inn Wärtsilä Ship Design i oktober 2019, og fortsette prosessen med Wärtsilä Gas Solutions, Wärtsilä Moss og Wärtsilä Valmarine i løpet av første halvdel av 2020.

-Jeg tror dette er en svært positiv utvikling for oss og er sikker på at vi vil få store muligheter til å utvikle oss videre som en integrert enhet i en større organisasjon, sier Ove Wilhelmsen, administrerende direktør for Wärtsilä Ship Design.

En historie om oppkjøp

Historien til Wärtsilä i Norge startet ved overtakelsen av Wichmann motorfabrikk på Rubbestadneset, Bømlo i 1986. Selskapet har siden etablert seg videre i Norge ved oppkjøp av det Stordbaserte selskapet Aker Kværner Power and Automation Systems (AKPAS) i 2006, skipsdesignselskapet Vik-Sandvik As i 2008 på Fitjar, engineringsselskapet Hamworthy i 2011 i Asker og Moss, og ved oppkjøpet av L-3 Marine Systems International, ble L-3 Communications Valmarine AS i Drammen en del av Wärtsilä i Norge i 2015.

Wärtsilä foretok en liknende samenslåing av selskap i Norge i 2008, da Wärtsilä Propulsion og AKPAS ble fusjonert inn i Wärtsilä Norway.

-Den nye strukturen vil hjelpe oss å opptre som et selskap i Norge, og dermed styrke vår posisjon i den norske maritime klyngen. Målet vårt er å både kunne gi et mer helhetlig tilbud til våre kunder, og skape en bedre plattform til å utvikle våre ansatte og bedriften sin virksomhet, sier Nesse.

Til sammen har de fem Wärtsilä-selskapene i Norge i dag 1000 ansatte, fordelt på åtte ulike lokasjoner.


© 2020 Wärtsilä