FOR MEDIA

Wärtsilä i Norge

Verdens første offshorefartøy som erstatter en motor med batteri

  • Pressemelding
13 oktober 2017 at 10:00 W. Europe Standard Time

En ny milepæl i utviklingen av batteriteknologi er nådd da Wärtsilä nylig fullførte installasjonen av et hybrid energisystem om bord på Eidesvik Offshores «Viking Princess». Det norske skipet er nå det første offshorefartøyet i verden der batterier har redusert antall hovedmotorer ombord. Den nye energilagringsløsningen vil forbedre motoreffektiviteten, noe som gir drivstoffbesparelser og reduserte klimagassutslipp.

Supplyskip er arbeidshestene i offshoreindustrien, og skipenes energiforbruk svinger kraftig i takt med de ulike oppgavene de utfører. Denne høyst variable operasjonsprofilen gir et betydelig potensial for å spare drivstoff gjennom å øke effektiviteten til motorene om bord. Wärtsiläs energilagringssystem har potensial til å redusere drivstofforbruket med opptil 30 prosent under ulike operasjoner, og CO2-utslippene kan reduseres med cirka 13 til 18 prosent per år – avhengig av skipets operasjonelle krav. Hybridløsningen gir i tillegg en mer effektiv belastning på motorene, samtidig som intervallene mellom motorvedlikehold kan utvides.

«Viking Princess «kjører nå med en kombinasjon av en batteripakke for energilagring og tre LNG-drevne Wärtsilä-motorer. Den nye energilagringsløsningen gir nok balanserende energi til å dekke toppene i energibehovet, noe som resulterer i en mer stabil belastning på motorene. Teknologien ligner på den som brukes i hybridbiler, ved at den forhindrer motoreffekten fra å synke og bruker kraftoverskuddet til å lade batteriene på nytt når de har behov for det. Wärtsiläs fjernovervåking og operasjonelle rådgivningstjenester støtter den daglige driften av fartøyet og sikrer effektive og optimaliserte operasjoner.

Wärtsilä ble tildelt jobben med å erstatte én av de fire motorene på «Viking Princess» med batteri i mai i år. Det ombygde fartøyet ble overlevert til Eidesvik Offshore den 9. oktober.

Påvirker fremtiden til hele shippingindustrien

– Eidesviks og Wärtsiläs partnerskap går tilbake til 2003. Da ble et annet av våre skip, «Viking Energy», det første LNG-drevne forsyningsfartøyet i offshoreindustrien. I fellesskap introduserer vi nå nok en «verdens første», når «Viking Princess» har blitt det første offshorefartøyet der batterier reduserer antall motorer om bord. Vi er takknemlige for at Wärtsilä gir oss teknologien og kunnskapen som gjør dette mulig, sier Vermund Hjelland, President Technical Department, Eidesvik Offshore.

– Dette er en virkelig fremtidsrettet løsning, og vi gratulerer Eidesvik Offshore med å være fremsynte nok til å verdsette fordelene som det hybride energisystemet tilbyr. I tillegg til redusert drivstofforbruk og miljøfordeler, gir konverteringen også lavere vedlikeholdskostnader og bidrar til sikrere og mer effektive operasjoner. Suksessen i dette prosjektet vil påvirke fremtiden for hele shippingindustrien, sier Sindre Utne, Manager Projects and Operations, Wärtsilä Norway.

– Wärtsiläs fordel er at vi har det det mest avanserte integreringsnivået for marin hybridteknologi. Dette nivået har vi nådd gjennom vår kombinerte kompetanse på motorer, elektro- og automasjonssystemer og digitale løsninger, legger Utne til.

Link til animasjon: Animation
Link til flere bilder: Images

Mediekontakt:

Cato Esperø

Sales Director, Wärtsilä Marine Solutions & Services

Wärtsilä Norway

cato.espero@wartsila.com

Tlf: +47 90103145

© 2018 Wärtsilä