FOR MEDIA

Wärtsilä i Norge

Teekay og Wärtsilä med banebrytende nytt skytteltankerkonsept

  • Pressemelding
09 januar 2018 at 11:00 W. Europe Standard Time

Teekay har i nært samarbeid med Wärtsilä utviklet et nytt konsept for skytteltankere. Konseptet tilbyr et helt nytt nivå av miljøvennlige og økonomiske løsninger for denne type skip, basert på ny og innovativ bruk av teknologi.

Teekay, verdens største leverandør av skytteltankertjenester, har kontrahert fire fartøy av denne nye generasjonen bøyelastere – med opsjon på ytterligere to. Skipene vil bli bygget av Samsung Heavy Industries (SHI) i Sør-Korea. De vil inneholde et meget bredt spekter av Wärtsiläs siste teknologiske innovasjoner, som alle er helt sentrale for konseptets samlede forbedringer. Kontraktene med Wärtsilä, til en samlet verdi på over 110 millioner euro (over 1,1 milliarder kroner) ble inngått i desember 2017 og januar 2018.

Kan utnytte VOC som drivstoff
Skipskonseptet kan tilby et nytt nivå av økonomiske og miljømessige fordeler, og forventes å redusere årlige utslipp av CO2-ekvivalenter med mer enn 40 prosent sammenlignet med konvensjonelle bøyelastere. I tillegg til å benytte flytende naturgass (LNG) som hoveddrivstoff, vil dual fuel-motorene også kunne kjøre på en blanding av LNG og gjenvunne flyktige organiske forbindelser (VOC) – gassen som fordamper fra oljetankene under lasting.

Ved å utnytte gjenvunnet VOC som drivstoff i stedet for å slippe gassen ut i atmosfæren, vil de skadelige utslippene bli eliminert og skipets bunkersbehov vil bli betydelig redusert. Konseptet gjør også at utslippene av nitrogenoksider (NOx) fra motorenes eksos vil bli redusert med mer enn 80 prosent, at svoveloksidutslippene (SOx) nesten elimineres, og at partikkelutslippene vil bli redusert med mer enn 95 prosent. Disse miljøfordelene matches av like viktige økonomiske fordeler, blant annet i form av en betydelig reduksjon i drivstofforbruket sammenlignet med konvensjonelle løsninger.

– Sammen med Teekay har vi utviklet et konsept som tar skytteltankersektoren inn i en ny æra. Konseptet er nok en bekreftelse på Wärtsiläs evne til å omforme shippingnæringen gjennom å utvikle og ta i bruk den aller siste teknologien. Disse skipene vil ha enorm operativ fleksibilitet, med uovertruffen manøvrerbarhet. De vil oppnå det som alle operatører strever etter i dag, nemlig optimal økonomisk og miljømessig ytelse, sier Roger Holm, President, Wärtsilä Marine Solutions.

– Dette nye skytteltankerdesignet vil sette nye standarder både for drivstofforbruk og CO2-utslipp, supplerer Terje Rusdal, prosjektleder i Teekay.

Hybrid fremdrift
Wärtsilä-løsninger utgjør selve hjertet i konseptet, og Wärtsilä Hybrid-systemet – som kraftdistribusjonen baseres på – er blant de mange innovative funksjonene. Hybridsystemet bruker batterier for å spare drivstoff, håndtere effekttopper (peak load shaving), og tilfører ekstra systemredundans. Dette påvirker hovedmaskineriet direkte, og resulterer i færre arbeidstimer for motorene – med tilhørende lavere vedlikeholdstid og -kostnader.

Wärtsiläs brede leveranseomfang omfatter også:

- komplett elektro- og automasjonssystem – inkludert Wärtsilä Low Loss Hybrid-systemet (LLH) og batterier

- Wärtsilä LNGPac-systemet for drivstofflagring og -forsyning

- Wärtsilä VOC-systemet for gjenvinning og kondensering av VOC – med tilhørende lagrings- og forsyningssystem

- Wärtsilä 34DF dual fuel gassmotorer

- blandesystemet for drivstoff – med flytende VOC og LNG som hoveddrivstoff for motorene

- gassturbiner for håndtering av overskuddsgass

- Wärtsilä-pumper for last og ballast

- Wärtsilä inertgassgenerator

Et slikt spekter av Wärtsilä-løsninger i ett enkelt fartøy gir en tydelig indikasjon på selskapets omfattende portefølje av produkter, systemer og løsninger, som er uovertruffen i den maritime industrien.

Enirams Vessel Performance Management-system er også inkludert i Wärtsiläs integrerte løsning for skytteltankerkonseptet. Eniram, som er et Wärtsilä-selskap, vil levere en datainnsamlingsplattform som gjør det mulig å optimalisere fartøyenes operasjoner, samtidig som eierne får analyser og rapportering. Styringssystemet sikrer at det fulle potensialet til fartøyet, så vel som flåten, blir utnyttet.

Skytteltankere brukes til å transportere olje fra produksjonsfelt offshore til landbaserte terminaler. Skipenes ulike operasjonsmoduser gir betydelige utfordringer med å opprettholde effektiviteten. Det nye konseptet har blitt utviklet for å overvinne disse utfordringene.

Lenke til artikkel i In Detail, Wärtsiläs teknisk tidsskrift: The new shuttle tanker

Mediekontakt:
Stein Thorsager
Business Development Manager
Wärtsilä Marine Solutions
Tlf: 957 60 379
stein.thorsager@wartsila.com

 

© 2019 Wärtsilä