FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Nytt hybridsystem til Acta Centaurus

  • Pressemelding
08 august 2019 at 11:00 W. Europe Standard Time

Et støttefartøy for havvind blir utrustet med hybrid fremdrift av teknologikonsernet Wärtsilä. «Acta Centaurus», som er et DP2 konstruksjonsfartøy eid av det nederlandske selskapet Acta Marine, vil få miljøfordeler som redusert drivstofforbruk og kunne bli betjent med mindre motorer som belastes mer optimalt. Bestillingen hos Wärtsilä ble signert i mai 2019.

Løsningen som Wärtsilä tilbyr omfatter hybrid, batteri og et energisystem. Wärtsilä står for installasjon, testing og igangkjøring av hybridsystemet, samt oppgradering av øvrige systemer om bord på Acta Centaurus slik at de gjøres klare til hybrid-drift.

«Det er en økende trend at hybrid fremdrift er løsningen når den maritime næringen skal møte morgendagens utfordringer. Wärtsilä har vært tidlig ute med i å utvikle teknologi som gjør dette mulig og gjennomførbart, og har allerede fått betydelig erfaring feltet», sier Joel Knif som er daglig leder for Marine Project Sales i Wärtsilä Marine.

Monteringen av utstyret som skal benyttes for å kunne benytte hybrid drift, gjøres i løpet av fjerde kvartal i år.

Hybrid-teknologi gir Wärtsiläs fremdriftsløsning bedre effektivitet og større fleksibilitet. Disse fartøyene har en høy dynamisk posisjoneringsbelastning og dermed variert behov for motorytelser. Dette passer hybridløsninger godt, noe som kan resultere i en CO2-reduksjon på rundt 15%.

Rederiet Acta Marine bistår kunder over hele verden med tjenester innen mudring, bygging av konstruksjoner, offshore olje- og gass samt offshore fornybar energi.
Selskapet er familieeid, og eier og driver en flåte på rundt 450 støttefartøy.

Wärtsilä mediekontakt: 
Ms Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

 

 


© 2020 Wärtsilä