FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Avansert teknologi fra Wärtsilä gir to nye skytteltankere mindre utslipp

  • Pressemelding
08 juni 2020 at 11:00 W. Europe Standard Time

Teknologikonsernet Wärtsilä har fått en ny ordre basert på selskapets utslippsreduserende teknologi. To nye 124.000 DWT-skytteltankere blir utrustet med et utvinningssystem for flyktige organiske forbindelser (VOC), sammen med et LNG-drivstoff-system.

Skipene er bestilt av Knutsen NYC Offshore Tankers (KNOT) som er en ledende uavhengig eier og operatør av skytteltankere. Skipene blir bygget ved den koreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine. Bestillingen hos Wärtsilä ble gjort i april.

Teknologien baserer seg på at flytende VOC blir blandet med LNG, og dette benyttes som drivstoff for hoved- og hjelpemotorer. Ved å bruke LNG som primært drivstoff og deretter supplere med energien utvunnet fra VOC, vil fartøyene kunne redusere sine utslipp av CO2-ekvivalenter med 30 til 35 prosent. Til sammen utgjør dette minst 30.000 tonn per år, sammenlignet med konvensjonelle oljedrevne skytteltankere. Disse besparelsene tilsvarer omtrent de totale utslippene fra omtrent 20.000 biler.

“Wärtsilä har de siste 20 årene utviklet avansert VOC-teknologi, og kompetansen vår på dette feltet er uovertruffen innen marin sektor. Det betyr at for fartøy med kombinasjonen av Wärtsiläs VOC-gjennvinning og LNG-drivstoffsystemer, vil skipene ikke bare være ekstremt miljømessig bærekraftige, men også være kommersielt attraktive. De flyktige organiske forbindelsene som ellers vil forsvinne opp i atmosfæren, kan i stedet forbrennes som drivstoff”, sier Hans Jakob Buvarp, salgsansvarlig i Wärtsilä Marine.

”Bransjen vår er i rask endring mot større miljøbevissthet og forbedret driftseffektivitet. Takket være Wärtsiläs avanserte teknologi vil disse to nye skipene bidra til denne endringen. Skipene vil virkelig representere den nye generasjonen skytteltankere, med langt mindre utslipp og lavere drivstoffkostnader”, sier Jarle Østenstad, direktør for nybygg hos Knutsen OAS.

Wärtsiläs løsninger blir levert på verftet i november i år. Når leveransen er gjennomført skal tankskipene operere ved oljefeltene i Nordsjøen.

Mediekontakt: 
Ms Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 


© 2020 Wärtsilä