• FOR MEDIA

    Wärtsilä i Norge

Wärtsilä skal levere sine første CCS-Ready skrubbersystemer

Nyhet 8 mars 2023 at 10:00 UTC+2
  • CCS

Wärtsilä har mottatt sin første ordre på CCS-Ready skrubbere. Selskapet bidrar dermed med ytterligere fremdrift i den maritime dekarboniseringen.

Wärtsilä har mottatt sin første ordre for karbonfangst og -lagring (CCS) på skip, i form av CCS-klare skrubbersystemer. Fire 8200 TEU containerskip, som bygges ved et asiatisk verft, skal utstyres med Wärtsiläs CCS-Ready 35MW skrubber i en «Open Loop» konfigurasjon. Wärtsilä fikk bestillingen i november 2022, og levering forventes i løpet av 2023.

Skrubberne kalles CCS-Ready fordi Wärtsilä, som en del av installasjonen, vil utføre ytterligere design- og ingeniørarbeid for å sikre at det allerede i nybyggingsfasen tas hensyn til fremtidige ettermonteringer av fullstendige CCS-systemer på fartøyene.

Wärtsilä vil sikre tilstrekkelig plass for fremtidig installasjon av CCS-systemet, identifisere og tilrettelegge for hjelpesystemer og optimalisering av energiforbruk, samt tilpasse kontroll- og automasjonssystemet til kommende installasjoner. CCS-Ready skrubbere vil også bli designet for integrasjon med et partikkelfilter.

Med et CCS-Ready system ombord vil rederiet overholde dagens utslippskrav for SOx, samtidig som legger til rette for en smidig montering av et komplett CCS-system i fremtiden.

– Vi er glade for å kunngjøre verdens første ordre på vår CCS-Ready skrubberløsning. Ved å investere i et ferdig klagjort system, vil redere fremtidssikre sine eiendeler og muliggjøre en jevn overgang til CCS når teknologien i nær fremtid er moden. CCS er en av løsningene for å få til dekarborisering av shipping, og vi ser frem til å utvikle teknologien vår videre, sier Scott Oh, direktør for Wärtsiläs Exhaust Treatment Asia.

Wärtsilä fanger opp til 70% av CO2 utslippet ved sin landbaserte testinnstallasjon i Moss. En pilotinstallasjon ombord på et seilende skip vil skje i løpet av det nærmereste året.

Wärtsilä Exhaust Treatment er den markedsledende produsenten av marine eksosrensesystemer, med tilhørende serviceprogrammer. Wärtsilä tilbyr integrerte og kompatible løsninger for alle typer skip, i Open loop og Hybrid konfigurasjoner. Wärtsiläs skrubbere er bygget med en modulær tilnærming til fremtidig teknologiutvikling, noe som åpner for reduksjon av andre utslipp fra skipsfarten utover svovel.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Karl-Einar Jensen, Marketing Manager, Exhaust Treatment, Wärtsilä Marine Systems

Karl-einar.jensen@wartsila.com  Mob.: 906 49 055