• FOR MEDIA

    Wärtsilä i Norge

Wärtsilä leverer systemer til fire store etanskip

Nyhet 6 mars 2023 at 10:00 UTC+2

Teknologikonsernet Wärtsilä skal levere lastehåndterings- og drivstoffsystemenetil fire store etanskip (Very Large Ethane Carrier - VLEC). Skipene bygges for Pacific Gas i Hong Kong ved Jiangnan Shipyard i Kina. Wärtsilä mottok bestillingen i februar 2023.

Denne siste ordren styrker Wärtsiläs posisjon som markedsleder for systemer av denne typen for store etantankere. Selskapets dybdeerfaring ble trukket frem som et sentralt moment ved tildelingen av denne kontrakten.

De nye VLEC-ene er hovedsakelig designet for transport av etan, og vil bruke etan som drivstoff. I tillegg til systemene for lasthåndtering og drivstofforsyning, skal Wärtsilä også stå for grunnleggende og detaljerte ingeniørtjenester, samt tilsyn og ferdigstillelse ved verftet. Utstyret skal etter planen leveres til verftet i løpet av første halvår 2024, og det første fartøyet forventes å komme i kommersiell drift høsten 2025.

– Målet med alle våre produkter er å sikre god kvalitet og funksjonalitet som støtter optimale operasjoner for fartøyet, samtidig som det tilfører verdi til kundens virksomhet. Merittlisten vår taler for seg selv, og denne kontrakten utvider markedsposisjonen vår ytterligere, sier Harald Øverland, Sales Manager, Cargo Handling and Fuel Supply Systems, i Wärtsilä Gas Solutions.

Wärtsilä Gas Solutions er markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for gassverdikjeden. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøbåren transport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-håndtering), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper våre kunder på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.