FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Leverer første slepebåten med Wärtsilä HY-teknologi

  • Pressemelding
05 juli 2019 at 10:00 W. Europe Standard Time
Wärtsilä sin batter-hybrid, Wärtsilä HY, er nå fullt operativ på slepebåten «Vilja» som er et havnefartøy i den svenske havnen i Luleå. Slepebåten ble bygget på Gondan-skipsverftet i Asturias i Spania, og levert i slutten av juni 2019 etter at vellykkede sjøprøver var gjennomført.

Wärtsilä HY er den første hybridkraftmodulen i den marine industrien, og slepebåten «Vilja» representerer en nyvinning innen nærskipsfarten.  

Møter behovene i slepebåtmarkedet

HY-løsningen er spesielt utviklet for å møte behovene i slepebåtmarkedet. Den har funksjoner som omfatter «grønn modus» - med nullutslipp og ingen støy, en «kraftforsterker» som gir sterkere kraft enn noen annet konvensjonelt fartøy av tilsvarende størrelse, samt «røykfri drift» der det ikke slippes ut røyk selv når hovedmotorer starter opp. Alle funksjonene er testet og demonstrert.

Energistyringssystemet (EMS), som representerer «hjernen» til Wärtsilä HY, er utviklet av Wärtsilä sitt fagmiljø på Stord, og bygger på reelle data som er blitt samlet inn gjennom et helt år med operasjoner i felt. Funksjonene til energistyringssystemet er blitt testet fullt ut på Wärtsilã Hybrid Center,  i Triste, Italia. EMS er designet for effektivt å takle drastisk krevende driftsforhold. I Luleå opererer fartøyet under svært skiftende forhold – fra normalt sommerlige forhold til arbeid i metertykk is i vinterhalvåret. At energistyringssystemet er tilpasset slike forhold sikrer slepebåtens evne til å opprettholde maksimal effektivitetsutnyttelse både sommerstid og vinterstid.

«Dette fartøyet er den kraftigste slepebåten som opererer med hybrid fremdrift, og dette fartøyet kan sees på som en referanse i en ny tidsalder innen moderne shipping», sier Giulio Tirelli som er direktør for salgs- og forretningsinformasjon i Wärtsilä Marine. «Implementeringen av Wärtsilä HY og den prosessen som vi har hatt for å nå denne milepælen, representerer en ny era for hvordan Wärtsilä benytter reelle data når man designer nye løsninger. Dette bidrar til å realisere vår Smart Marine-visjon til praktiske løsninger i hverdagen.»

Markert reduksjon av utslipp

«Vilja» representerer den mest teknologisk avanserte slepebåten som er i drift. Hybrid-løsningen til Wärtsilä sikrer en markert reduksjon av utslipp, og den definerer nye og høyere standarder for hvordan vi bidrar til Luleå-samfunnet, sier Henrik Vuorinen som er administrerende direktør i Luleå Hamn AB. «Vårt tette samarbeid med Wärtsilä gjør at vi også kan nyte godt av selskapets gode tjenester gjennom hele fartøyets levetid.»

Den innovative slepebåt-løsningen Wärtsilä HY bidrar med store miljøforbedringer når det gjelder ytelse, samt en betydelig reduksjon i drivstoff- og vedlikeholdskostnader. I løpet av sjøtestene oppnådde det isbrytende slepebåten et drag på hele 100 tonn, samtidig som det produserte omtrent 20 prosent mindre utslipp enn det et tilsvarende konvensjonelt fartøy ville ha gjort


© 2020 Wärtsilä