Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 31 lokakuuta 2023 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Tämä tiedote on tiivistelmä raportista Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

PARANTUNUT KANNATTAVUUS, VAHVA KASSAVIRTA JA HYVÄÄ KEHITYSTÄ PALVELULIIKETOIMINNASSA

Keskeistä kaudelta heinä–syyskuu 2023

 • Tilauskertymä kasvoi 11% 1 787 miljoonaan euroon (1 616), josta orgaaninen kasvu oli 18%
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 15% 842 miljoonaan euroon (732)
 • Liikevaihto oli vakaa 1 452 miljoonaa euroa (1 433), josta orgaaninen kasvu oli 7%
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,23 (1,13)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 53% 125 miljoonaan euroon (82), joka oli 8,6% liikevaihdosta (5,7).
 • Liiketulos kasvoin 117 miljoonaan euroon (10), joka oli 8,0% liikevaihdosta (0,7).
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,14 euroon (0,00)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 213 miljoonaan euroon (100)

Keskeistä kaudelta tammi–syyskuu 2023

 • Tilauskertymä kasvoi 18% 5 214 miljoonaan euroon (4 436), josta orgaaninen kasvu oli 22%
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 16% 2 644 miljoonaan euroon (2 275)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 6% 6 594 miljoonaan euroon (6 229)
 • Liikevaihto kasvoi 7% 4 371 miljoonaan euroon (4 072), josta orgaaninen kasvu oli 11%
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,19 (1,09)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 38% 320 miljoonaan euroon (232), joka oli 7,3% liikevaihdosta (5,7)
 • Liiketulos kasvoi 337 miljoonaa euroa 274 miljoonaan euroon (-62), joka oli 6,3% liikevaihdosta (-1,5)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,28 euroon (-0,16)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 432 miljoonaan euroon (-113)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT

Merenkulkuliiketoiminnat

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q4/2023-Q3/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella.

Energialiiketoiminta

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q4/2023-Q3/2024) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA: HYVÄÄ KEHITYSTÄ MONELLA ALUEELLA

”Markkinat pysyivät vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä melko myönteisenä meidän liiketoiminnoillemme, ja jatkoimme suorituksen parantamista monella saralla. Palveluiden kasvun jatkuminen tuki kannattavuutemme parantumista.

Energiamarkkinoilla energia- ja ympäristösäädökset ympäri maailmaa jatkoivat kehittymistään kohti hiilineutraaliustavoitteita, ja energiamurroksen näkymät pysyvät vahvoina keskipitkällä aikavälillä. Korkeammat korot ja kaasun hintaheilahtelu aiheuttavat kuitenkin edelleen epävarmuutta yleisessä investointiympäristössä, mikä viivästyttää päätöksentekoa etenkin voimalaitosliiketoiminnassa. Toisaalta globaalien ja energia-alan toimitusketjujen pullonkaulat ovat hellittäneet tuntuvasti, millä on ollut myönteinen vaikutus etenkin energian varastoinnissa. Energialiiketoiminnan palveluiden hyvä kehitys jatkui. Tästä hyvä esimerkki on Omaha Public Power District  sähköyhtiön kanssa allekirjoittamamme kymmenvuotinen suorituskykytakuusopimus. Voimalaitos tarjoaa valmistuttuaan nopeasti käynnistyvää säätövoimaa osana yhtiön Power with Purpose  projektia. Projektin tarkoituksena on lisätä 400–600 MW aurinkovoimaa ja 600 MW maakaasua käyttävää tasapainottavaa voimantuotantoa.

Merenkulkumarkkinoilla ilmapiiri pysyi myönteisenä Wärtsilälle keskeisillä segmenteillä. Kasvava paine toimialan kehittämiseksi kohti hiilineutraaliutta tuki edelleen sekä uusien alusten että palvelujen kysyntää. Telakkakapasiteetin niukkuus ja uusien alusten rakennuskustannusten nousu heikensivät kuitenkin yhä investointihalukkuutta tietyissä segmenteissä ja lykkäsi alusten toimituksia eteenpäin. Marine Powerin palvelusopimuksissa hyvä kehitys jatkui. Allekirjoitimme esimerkiksi China LNG Shipping (International) Company Ltd:n kanssa 15-vuotisen teknisen johtamisen sopimuksen, joka varmistaa joustavan kunnossapidon maailman suurimmalle matalasyväalukselle. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO uudisti heinäkuussa alusten kasvihuonekaasupäästöjä koskevaa strategiaansa entistä kunnianhimoisemmaksi. Nyt pyrkimyksenä on vähentää päästöjä vähintään 20%, tavoitellen jopa 30% päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nettonollapäästöt noin vuoteen 2050 mennessä. Selvästi kunnianhimoisemmat tavoitteet tukevat Wärtsilän strategiaa ja luovat meille entistä nopeammin hiilineutraalisuuteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, kun laivayhtiöiden on lisättävä toimintansa hiilineutraaliutta edistäviä investointeja.

Tilauskertymämme kasvoi kolmannella neljänneksellä orgaanisesti 18%, mitä tuki sekä laitetoimitusten että palveluiden hyvä kehitys. Energiasegmentissä laitteiden tilauskertymä laski, kun sekä voimalaitosten että energian varastointitoiminnan volyymit pienenivät. Voimalaitosliiketoiminnassa jotkin tilaukset ovat siirtyneet eteenpäin. Konsernin liikevaihto kasvoi orgaanisesti 7% palveluiden vahvan kasvun ansiosta ja laitetoimitusten liikevaihdon heikkenemisestä huolimatta. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 53% 125 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen liiketulosmarginaali oli 8,6%, mitä tuki monien liiketoimintojemme parantuneet marginaalit. Myös liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi.

Wärtsilä johtaa edelleen kehitystä kohti hiilineutraaliutta painottamalla vahvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Olemme jatkaneet panostuksia moottorivalikoimaamme hiilineutraalien ja hiilettömien polttoaineiden käyttöönoton mahdollistamiseksi. Kuten olemme aiemmin viestineet, julkaisemme ammoniakkikäyttöisen moottorituotteemme vuoden loppuun mennessä. Olemme markkinajohtaja hybridiratkaisuissa ja kehitämme täyssähkömoottoriratkaisuja. Molemmissa tapauksissa akkuvarastojärjestelmiä hyödynnetään aluksissa. Ilmoitimme kolmannella neljänneksellä, että Incat Tasmania on valinnut Wärtsilän ratkaisut maailman ensimmäiseen nollapäästöiseen, kevyeen Ro-Pax-lauttaan. 130 metriä pitkä lautta on toistaiseksi maailman suurin täysin akkukäyttöinen sähkölaiva. Ainutlaatuisen aluksen propulsiojärjestelmä koostuu Wärtsilän toimittamista sähkömoottorikäyttöisistä vesisuihkulaitteista.

Wärtsilä ennakoi tulevien 12 kuukauden kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella merenkulun liiketoiminnoissa (sisältäen Marine Powerin ja Marine Systemsin) ja vertailukautta parempi energialiiketoiminnassa. Jatkamme tasaista etenemistä kohti kannattavuustavoitettamme. Aiemmin viestityn mukaisesti kannattavuuttamme on tänä ja viime vuonna rasittanut kustannusinflaatio, erityisesti ennen kustannusinflaation kiihtymistä saatujen projektien vuoksi. Nämä projektit on nyt saatu toimitettua. Lisäksi energian varastointiliiketoimintamme on onnistuneen liiketoiminnan kääntämisen ansiosta nyt kannattavaa (rullaavan 12 kuukauden perusteella). Myös aiemman Voyagen muodostaneiden liiketoimintojen kannattavuus on paranemassa ja liiketoiminnan kääntäminen etenee nyt suunnitellusti, vaikka liiketoiminta on yhä osittain tappiollinen. Wärtsilä on hiilineutraalin siirtymän teknologiajohtaja. Meillä on erittäin hyvät tulevaisuudennäkymät, ja näemme merenkulku- ja energia-alan hiilineutraaliuspyrkimysten tarjoavan jatkossakin meille merkittäviä mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun.”

AVAINLUVUT

MEUR 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Tilauskertymä 1 787 1 616 11% 5 214 4 436 18% 6 074
josta palvelut 842 732 15% 2 644 2 275 16% 3 066
josta laitteet 946 884 7% 2 570 2 161 19% 3 008
Tilauskanta kauden lopussa 6 594 6 229 6% 5 906
Liikevaihto 1 452 1 433 1% 4 371 4 072 7% 5 842
josta palvelut 762 664 15% 2 305 1 991 16% 2 775
josta laitteet 690 769 -10% 2 066 2 080 -1% 3 067
Tilaus-laskutussuhde 1,23 1,13 1,19 1,09 1,04
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 130 87 49% 336 250 34% 349
% liikevaihdosta 8,9 6,1 7,7 6,1 6,0
Vertailukelpoinen liiketulos 125 82 53% 320 232 38% 325
% liikevaihdosta 8,6 5,7 7,3 5,7 5,6
Liiketulos 117 10 1123% 274 -62 541% -26
% liikevaihdosta 8,0 0,7 6,3 -1,5 -0,4
Tulos ennen veroja 107 7 1377% 245 -67 464% -32
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,14 0,00 0,28 -0,16 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta 213 100 432 -113 -62
Korolliset nettovelat kauden lopussa 356 377 481
Nettovelkaantumisaste 0,17 0,18 0,23
Omavaraisuusaste, % 35,2 34,5 35,3
*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina samana päivänä, tiistaina 31.10.2023 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://www.mediaserver.fi/live/wartsila

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://attendee.gotowebinar.com/register/2480103941980089941

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees. Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand.

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Saara Tahvanainen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 589 0223
saara.tahvanainen@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme yli 240 toimipisteessä 79 maassa mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023