Wärtsilän hallitus ehdottaa ylimääräistä 1,50 euron osinkoa ylimääräiselle yhtiökokoukselle 24.11.2006

Wartsila Corporation, Pörssitiedote 31 lokakuuta 2006 at 08.45 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 31.10.2006 klo 8.45

Wärtsilän hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2006. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan ylimääräistä osinkoa 1,50 euroa jokaiselta A- ja B- osakkeelta varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2006 päätetyn osingon lisäksi.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 29.11.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen osingon maksupäivä on 7.12.2006.

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja & CFO Raimo Lind, puh 010 7095 640

 

Wärtsilä Oyj Abp

 

Kari Hietanen                               Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö    Tiedotusjohtaja

 

LIITTEET 2 KPL

 

 

Wärtsilä Oyj Abp  LIITE 1 PÖRSSITIEDOTTEESEEN 31.10.2006                                       

KUTSU WÄRTSILÄ OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 24. päivänä marraskuuta 2006 klo 13.00 Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsiteltävä asia:

Ylimääräinen osingonjako
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 15.3.2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,50 euroa jokaiselta A- ja B- osakkeelta.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen ylimääräiseksi osingoksi, osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 29.11.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen osingon maksupäivä on 7.12.2006.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.11.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 21.11.2006 klo 16.00 mennessä joko
- kirjallisesti osoitteella Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 196, 00531 Helsinki,
- sähköpostitse yk@wartsila.com,
- faksilla 010-7095283 tai
- puhelimitse (arkipäivisin klo 10.00-14.00) numeroon 010 7095282.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä 30.10.2006

 

HALLITUS
Wärtsilä Oyj Abp

 

 

Wärtsilä Oyj Abp  LIITE 2 PÖRSSITIEDOTTEESEEN 31.10.2006               

 

HALLITUKSEN EHDOTUS 24.11.2006 PIDETTÄVÄLLE WÄRTSILÄ OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGOSTA

 

Hallitus ehdottaa 1,50 euron suuruisen ylimääräisen osingon maksamista osakkeelta seuraavasti:

Konsernin kertyneet voittovarat 31.12.2005 olivat 625.829.000 euroa, josta voitonjakokelpoiset varat olivat 553.812.000 euroa. Emoyhtiön tulos tilikaudelta 1.1. – 31.12.2005 oli 7.291.138,24 euroa ja aikaisemmilta tilikausilta kertyneet voittovarat olivat 444.607.860,48 euroa. Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2005 olivat 451.898.998,72 euroa. Vuoden 2006 aikana maksettujen osinkojen jälkeen voitonjakokelpoiset varat ovat 310.738.324,72 euroa.

Hallitus ehdottaa 24.11.2006 kokoonkutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 15.3.2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon (1,50 euroa/osake) lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,50 euroa jokaiselta A- ja B-osakkeelta.

Ylimääräinen osinko alentaa Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja vuoden 2002 optio-ohjelmien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti.